Show simple item record

dc.contributor.authorHetland, Camilla Kirkerud
dc.date.accessioned2016-10-24T11:31:26Z
dc.date.available2016-10-24T11:31:26Z
dc.date.issued2016-10-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417270
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos ungdom med akutt lymfatisk leukemi? Metode Metoden er en litteraturstudie. Det er funnet relevant pensum-, fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. Forskningsartiklene er funnet via Sykepleien forskning, Cinahl og Web of Science. Noe litteratur er også funnet via bibliotekets søkedatabase Oria. Det er brukt PICO skjema og relevante søkeord for å finne aktuell forskning. Teoretisk perspektiv Det er benyttet teori om akutt lymfatisk leukemi, hvordan det er å være ungdom med kreft og hva smerter er. Joyce Travelbees teori, om menneske-til-menneske forholdet, blir brukt for at sykepleieren skal se ungdommen som et enkelt individ, slik at sykepleieren kan bygge opp en relasjon til ungdommen. Utviklingsteorien beskriver i hvilken fase ungdommen er, og hva sykepleier må ta hensyn til. Smertekartleggingsverktøy blir tatt opp da det er dette som er lagt fokus på i oppgaven. Den didaktiske relasjonsmodellen blir beskrevet da undervisning og veiledning er sentralt for ungdommen, og sykepleieren må sette seg inn i ungdommens sykdom før hun begynner med undervisning. Drøfting Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske forholdet sammen med den holistiske tilnærmingen går igjen gjennom hele drøftingen, da sykepleieren skal se på menneske som et enkelt individ og meninger skal bli hørt. Det er tatt opp hvordan sykepleieren kan bygge en relasjon til ungdommen gjennom ulike kommunikasjonsmetoder. Videre er det drøftet og problematisert smertekartlegging, i form av sykepleierens teoretiske kunnskap og hvordan dette formidles videre til pasienten. Konklusjon Sykepleier bør bruke sin veiledende og undervisende funksjon for å gi kreftpasienten informasjon og innsikt i sin egen sykdom og behandling. Det viktigste sykepleieren kan gjøre for å nå frem til ungdommen er å skape en tillitsfull relasjon, for å kunne kartlegge smertene på en best mulig måte. Nøkkelord: akutt lymfatisk leukemi, smerter, ungdom, smertekartlegging, kommunikasjonnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSmertenb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.subjectKreftnb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos ungdom med akutt lymfatisk leukemi?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)