Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRødfjell, Siri
dc.date.accessioned2016-10-24T11:45:15Z
dc.date.available2016-10-24T11:45:15Z
dc.date.issued2016-10-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417281
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier møte beboere på sykehjem med personorientert profesjonalitet? Metode Jeg har brukt litteraturstudie som metode. Oppgaven er basert på relevant faglitteratur som både er hentet fra pensum og selvvalgt. Jeg har også benyttet meg av nyere forskning, i tillegg til egen arbeidserfaring og erfaringer fra praksis. Teoretisk perspektiv Den sykepleiefaglige referanserammen i oppgaven er Kari Martinsens omsorgsfilosofi. Jeg har videre inkludert teori om selve pasientgruppen, sykepleiers rolle, sykehjemmets funksjon, samt diverse rammevilkår som kan ha betydning for sykepleier og beboernes hverdag på sykehjem. Drøfting Oppgavens problemstilling sammen med funn i teori og forskning er drøftet i lys av Kari Martinsens tenkning. Relasjonen mellom sykepleier og pasient står sentralt. Forskning viser at en god interaksjon mellom sykepleier og beboer kan høyne livskvaliteten hos beboere på sykehjem. Hva som ligger i en god interaksjon kan variere fra person til person. Å benytte faglig skjønn og sansing er eksempler på verktøy sykepleier kan benytte seg av i dette møtet. Et velfungerende sykehjem avhenger derimot ikke kun av at sykepleiers innsats. Samfunnets rammer og bruk av ressurser har også innvirkning. Det er viktig å møte beboere på sykehjem med personorientert profesjonalitet. Det stilles spørsmål til om dette prioriteres høyt nok og lar seg gjennomføre i en hektisk hverdag for sykepleier på sykehjem. Konklusjon Sykepleier spiller en viktig rolle for mange beboere på sykehjem. I møte med denne pasientgruppen er det viktig å ha fokus på å se hele mennesket. Ved å bruke alle sansene sammen med fagkunnskap vil sykepleier kunne se pasienten, skape en god relasjon, som igjen vil kunne ha positive effekt på pasientenes livskvalitet. Nøkkelord: omsorg, faglig skjønn, sansing, beboere på sykehjem, livskvalitetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSykehjemnb_NO
dc.subjectLivskvalitetnb_NO
dc.titleDet gode møtet: hvordan kan sykepleier møte beboere på sykehjem med personorientert profesjonalitet?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)