Show simple item record

dc.contributor.authorKhoshnaw, Beri
dc.date.accessioned2016-10-24T11:55:17Z
dc.date.available2016-10-24T11:55:17Z
dc.date.issued2016-10-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417288
dc.description.abstractProblemstilling ”Hvordan kan sykepleier gjennom omsorgsfull relasjon fremme dialog hos pasienter med hørselshallusinasjoner?” Metode Det er anvendt litteraturstudie som metode. Det er brukt både vitenskapelige og erfarings basert kunnskap. Fag- og forskningsartikler er fremskaffet gjennom søk i databasene Cinahl, Bibsys og Nursing and Allied Health Collection. Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgsfilosofi om mellommenneskelige forhold, hvor hovedvekten ligger på relasjonen mellom sykepleier og pasient og hvor omsorg er grunnleggende for all sykepleie. I lys av Martinsens omsorgsfilosofi vil hovedfokuset være på den omsorgsfulle relasjon, spontane suverene livsytringer, det sansende samspill og urørlighetssonen. Drøfting Jeg legger fokus på hvilket sentrale holdninger og grunnleggende kunnskaper det er hensiktsmessig at sykepleieren har for å fremme dialog med pasienter i psykose. Drøftingen kommer til å ta utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgsfilosofi, balansen mellom autonomi og paternalisme og likeverdig relasjon. Samtidig vil jeg gjennom nyere forskning og litteratur, forsøke å finne ut hvordan sykepleier gjennom omsorgsfull relasjon, kan fremme dialog hos pasienter med hørselshallusinasjoner. Avslutning Grunnet psykoseproblematikken vil personer med psykose ha endret virkelighetsoppfatning og mistillit til andre mennesker. Det er sykepleierens oppgave å ta kontakt og etablere en relasjon til pasienter med psykose og samtidig møte personen med respekt og som medmenneske. Likeså er det hennes oppgave å finne en balanse mellom nærhet og avstand, samtidig som tillit vil være en av de mest grunnleggende kildene for å kunne fremme dialog og en omsorgsfull relasjon. Nøkkelord: Sykepleier-pasient relasjon, psykose, hørselshallusinasjoner, subakutt døgnenhet, tillit, omsorgsfull relasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectPsykotiske forstyrrelsernb_NO
dc.subjectEmpatinb_NO
dc.titleOmsorg i psykisk helsevern: hvordan kan sykepleier gjennom omsorgsfull relasjon fremme dialog hos pasienter med hørselshallusinasjoner?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)