Show simple item record

dc.contributor.authorNaidja, Sihem
dc.date.accessioned2017-09-08T12:32:01Z
dc.date.available2017-09-08T12:32:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453791
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til god kartlegging av smerter hos pasienter i postoperativ fase? Metode Oppgaven er en litterær tilnærming basert på kunnskap fra fag- og forskningslitteratur. Elektroniske litteratursøk er foretatt i søkebasene Cinahl, SvedMed+ og Oria. Teoretisk perspektiv Her har jeg en del av Joyce Travelbee teori om relasjon mellom sykepleier og pasient, og kommunikasjon og informasjon for å samhandle med en pasient preget av smerter i postoperativ fase. Videre ble beskrivet smertefysiologi ved den type smerte samt diagnostisering, kartlegging, behandling og smertekartleggingsverketøy. Til slutt etisk perspektiv. Drøfting Drøfting av sykepleiers ansvar i kartlegging av smerter hos pasienter i postoperativ fase er i lys av Travelbees teori. Det ble drøftes sykepleierens rolle i smertelindring, informasjon, kommunikasjon, hensikt og utfordring ved smertekartlegging og tidligere erfaring med pasient- gruppen. I tillegg drøftes det å forholde seg til mennesket som en helhet med kroppslige, psykiske, sosiale og åndelige behov og de rammene som setter grenser for hva som kan og skal gjøres på sengeposten. Konklusjon Ved å møte pasienten som et unikt individ, ta hensyn til hans egen vurderingen da smerte utarter seg individuelt og smertepåvirkning er forskjellig fra pasient til pasient er dette det første trinnet i kartlegging av postoperativ smerte. Deretter sykepleierens evne til diagnostisering av den type smerte for å gi riktig behandling og dette må skje samtidig som pasienten blir informert om at postoperativ smerter kan oppstå. Målet er å trygge pasienten ved å lindre den smerten han har. Nøkkelord: smerte, postoperativ smerte, sykepleie, smertevurdering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSmertenb_NO
dc.subjectSykepleierrollenb_NO
dc.titlePostoperativ smertenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)