Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Mari
dc.date.accessioned2017-09-11T08:40:55Z
dc.date.available2017-09-11T08:40:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453974
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner med permanent kolostomi? Teoretisk perspektiv Den teoretiske forankringen i oppgaven er sykepleiers ansvar- og funksjonsområder, kunnskap om lovverk og etikk samt Joyce Travelbee sin sykepleieteori. Videre er PLISSIT-modellen presentert som et konkret hjelpemiddel for sykepleier til å veilede om seksualitet til den kolostomiopererte kvinnen. Metode Metoden er litteraturstudie. For å belyse problemstillingen har jeg funnet relevant pensum og selvvalgt litteratur samt fag- og forskningslitteratur søkt opp i databasene Cinahl og Google scholar. Gjennom søk i Oria har jeg funnet annen faglitteratur. Drøfting Sykepleiers veiledende rolle er drøftet opp mot teorien for å finne ut hvordan sykepleier kan informere den kolostomiopererte kvinnen om seksualitet slik at hun kan utvikle kunnskap og ferdigheter for å fremme god helse. Videre er det drøftet hvordan sykepleier ved hjelp av relasjon, kommunikasjonsferdigheter, helhetlig omsorg, kompetanse og bruk av kartleggingsverktøy kan veilede kvinnen med kolostomi. Konklusjon Sykepleier bør bruke sin veiledende og helsefremmende funksjon når hun skal informere den kolostomiopererte kvinnen. Informasjonsbehovet er stort, og det er ofte mangel på informasjon og støtte både før og etter operasjonen i følge forskning. Sykepleier må derfor ta initiativet til samtale da temaet seksualitet er tabubelagt, og taushet kan føre til en rekke problemer for kvinnen med permanent kolostomi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSykepleierrollenb_NO
dc.subjectSeksualitetnb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner med permanent kolostomi?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)