Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRauk, Ingeborg Amalie
dc.date.accessioned2017-09-11T11:14:54Z
dc.date.available2017-09-11T11:14:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454038
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier observere symptomer og tegn hos barn som kan gi mistanke om seksuelle overgrep? Metode Den litterære oppgaven bruker skriftlige kilder til å belyse problemstillingen. Jeg har brukt akademiske bøker og ulike artikler og studier til å innhente kunnskap. Teoretisk perspektiv Oppgavens teori består av ulike lover og yrkesetiske retningslinjer som er relevant for problemstillingen, sykepleiers observerende funksjon, barns normale utvikling, barns reaksjoner ved sykehusinnleggelse, kommunikasjon med barn samt ulike symptomer og tegn på seksuell mishandling. Drøfting I drøftingsdelen tar jeg utgangspunkt i å svare på problemstillingen. Jeg diskuterer sykepleiers ansvar og kommer med eksempler på ulike situasjoner der sykepleieren bør kunne observere eventuelle symptomer og tegn på seksuell mishandling. Disse symptomene og tegnene kan komme av andre årsaker enn seksuell mishandling. Dette vil bli belyst. Videre drøfter jeg at god kommunikasjon er nødvendig for at sykepleieren skal kunne bli kjent med barnet. Avslutningsvis blir sykepleiers plikter og handlingsalternativer og deres frykt for å ta feil i en situasjon der det er mistanke om seksuell mishandling, drøftet. Oppsummering Tilstrekkelig med kunnskap om barns normale utvikling er viktig for at sykepleieren skal kunne vite når noe er galt. God kunnskap om symptomer og tegn på seksuell mishandling kan gjøre en stor forskjell for enkelte barns videre liv og helse. Det hjelper ikke at sykepleieren har tilstrekkelig med kunnskap hvis handlinger ikke blir gjort. Sykepleier har en plikt til å rapportere videre hvis det er fattet mistanke om mishandling av barn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectBarnesykepleienb_NO
dc.subjectSykepleierrollenb_NO
dc.subjectFysisk mishandlingnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.titleDu må tørre å tenke det verste – seksuelle overgrep mot barnnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)