Show simple item record

dc.contributor.authorBergmo, Marthe
dc.date.accessioned2017-09-11T11:24:34Z
dc.date.available2017-09-11T11:24:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454046
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan forholdet mellom sykepleier og beboer bidra til å forebygge depresjon? Teoretisk perspektiv Oppgaven baserer seg på Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske-forholdet, satt i forbindelse med sykepleierens rolle på sykehjem. I sammenheng med dette tas blant annet kommunikasjon opp, og begrepene ”depresjon”, ”omsorg”, ”respekt” og ”kognitiv svikt” avklares. I tillegg settes det fokus på individorientert sykepleie, og en ser på rammefaktorene som finnes på sykehjem. Metode Oppgaven er en litterær studie og er dermed basert på kunnskap funnet i forskjellig fag- og forskningslitteratur ansett som relevant for temaet. Noe av litteraturen er hentet fra pensum i sykepleiestudiet på Lovisenberg Diakonale Høgskole, mens annet er selvvalgt. Drøfting I drøftingskapittelet tas oppgavens problemstilling opp og belyses av Travelbees teori samt kunnskap funnet i fag- og forskningslitteratur. Der legges det blant annet vekt på å bygge relasjon og etablere en allianse med beboeren, kommunikasjon mellom partene og utfordringer med dette, oppdagelsen av depresjon hos beboer og hvordan en kan benytte relasjonen en har opparbeidet til å forebygge en eventuell depresjon. Konklusjon I avslutningen oppsummeres funn fra fag- og forskningslitteraturen. Sykepleier spiller en viktig rolle på sykehjem. Gjennom å skape en god relasjon med beboeren kan en lettere oppdage endringer i helsetilstanden, og en kan dermed starte forebyggingen tidlig i sykdomsforløpet. Dette kan gjøre at utviklingen av lidelsen bremses, og kan hindre den noe i å påvirke beboerens sinnstilstand og opplevelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSykepleierrollenb_NO
dc.subjectSykehjemnb_NO
dc.subjectDepresjonnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.titleRelasjonen mellom sykepleier og beboer – en forebyggende funksjon?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)