Show simple item record

dc.contributor.authorHvitmyhr, Thea Emilie
dc.date.accessioned2017-09-20T13:13:45Z
dc.date.available2017-09-20T13:13:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455818
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost? Metode Oppgaven er en litteræroppgave som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. Artikkelsøkene er gjort gjennom databasene Cinahl, Medline og British Nursing Index. Det er også blitt benyttet litteratur fra internasjonale og nasjonale anbefalinger om temaet samt kunnskapsbaserte oppslagsverk. Teoretisk perspektiv Det teoretiske rammeverket bygger på kunnskap om lovverk, etikk og sykepleiers ansvars- og funksjonsområder. Deler av Virginia Hendersons sin sykepleieteori vil bli omtalt for å understøtte sykepleiers ansvars- og funksjonsområde. Videre er anvendt teori om sepsis, tegn og symptomer hos pasienten, kriterier for diagnosen samt hvordan det er hensiktsmessig å identifisere tilstanden. Drøfting Teorien fra det sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget og det teoretiske rammeverket drøftes opp mot problemstillingen. Det drøftes i den forbindelse hvordan sykepleiers rolle og organiseringen av sengeposten innvirker på identifiseringen av sepsis. Videre drøftes det hvordan sykepleier gjennom klinisk observasjon og systematisk kartlegging kan tidlig identifisere tilstanden på sengeposten. Konklusjon I følge fag- og forskningslitteratur har sykepleier på sengepost en unik rolle i tidlig identifisering av sepsis gjennom kliniske observasjoner og systematisk kartlegging. For at sykepleier skal kunne utføre dette på en faglig forsvarlig måte er det nødvendig at det legges til rette for fagutvikling, slik at sykepleier kan utføre kunnskapsbasert pleie og dermed hindre at det oppstår unødige komplikasjoner for pasienten og sikre kostnadseffektiv pleie da færre pasienter trenger overføring til intensivavdelinger. Nøkkelord: Sepsis, sykepleie, sengepost, tidlig identifisering, klinisk observasjon og systematisk kartleggingnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSepsisnb_NO
dc.subjectSykepleierrollenb_NO
dc.titleKan det være sepsis?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)