Show simple item record

dc.contributor.authorBlauenfeldt, Karoline Brimi
dc.date.accessioned2017-09-22T09:39:48Z
dc.date.available2017-09-22T09:39:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456205
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av kurativ behandling for cancer mammae? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ansvars- og funksjonsområder, herunder den undervisende og veiledende sykepleiefunksjonen, samt juss og etikk. PLISSIT- modellen står sentralt i veiledningen, der sykepleier må inneha kunnskaper om cancer mammae, seksuell helse og behandlingens effekt på seksuell helse. Metode: Dette er en litterær oppgave. Den er basert på relevant pensum,- fag- og forskningslitteratur, som er med på å problematisere, belyse og besvare problemstillingen. Forskningsartiklene er hovedsakelig innhentet fra databasen Cinahl. Noe litteratur er også funnet i bibliotekets søkebase Oria. PICO- skjema og relevante søkeord er brukt for å systematisere søkene. Drøfting: Jeg drøfter problemstillingen ved å ta utgangspunkt i ansvaret sykepleiere har overfor denne pasientgruppen, og hva sykepleieren kan gjøre for å ivareta dette ansvaret. Sykepleierens veiledende funksjon, poliklinikk som arbeidsplass, samt de juridiske og etiske perspektivene, drøftes opp mot informasjonsbarrierer og sykepleieres holdninger. Veiledning ved bruk av PLISSIT- modellens fire trinn er gjennomgående i drøftingen. Konklusjon: Sykepleierens veiledende funksjon ved bruk av PLISSIT- modellen er sentralt for å ivareta kvinnens seksuelle helse. Veiledning gjennom PLISSIT- modellen krever en tillatelse fra pasienten til å snakke om seksualitet. Det kreves ingen ekspertkompetanse, men empati, tilstedeværelse, og en fleksibilitet i forståelsen av problemene. Gjennom økt kompetanse om seksuell veiledning og betydningen av den, kan sykepleieren være bedre rustet til å møte alle kvinnens behov i etterkant av kurativ behandling for cancer mammae. Dette gir igjen sykepleieren en helhetlig tilnærming til pasientene i sin yrkesutøvelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.subjectKreftnb_NO
dc.titleBrystkreft og seksuell helsenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)