Show simple item record

dc.contributor.authorStøten, Karoline Lind
dc.date.accessioned2017-09-25T08:06:14Z
dc.date.available2017-09-25T08:06:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456443
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier på akuttmottak ivareta psykososiale behov hos pasienter med uavklarte brystsmerter? Teoretisk perspektiv Det er benyttet teori om brystsmerter, krisereaksjoner og mestringsstrategier ved akutt sykdom, kommunikasjon og helhetlig omsorg. Etikk og jus knyttet til problemstillingen. I lys av Kari Martinsens omsorgsteori vil fokuset ligge på det relasjonelle, praktiske og moralske. Metode Denne oppgaven er en litteraturstudie basert på pensum, faglitteratur og fag- og forskningsartikler knyttet til problemstillingen. Artiklene er funnet ved søk i databasene CINAHL, SveMed+, PubMed og Google Scholar. Drøfting Drøftningen tar utgangspunkt i hvordan pasienten med uavklarte brystsmerter opplever situasjonen når de kommer på akuttmottak. Gjennom kommunikasjonsferdigheter og informasjon drøftes det hvordan sykepleier kan hjelpe pasienten med å redusere negative reaksjoner og mestre situasjonen på en hensiktsmessig måte. Konklusjon Ivaretakelse av pasienten på et akuttmottak krever en helhetlig pleie hvor pasienten blir sett som et medmenneske. Forholdet på akuttmottak med stor uforutsigbarhet, mange ulike pasienter som skal prioriteres, tidspress og høye krav om effektivitet, blir det utfordrende for sykepleieren å ha fokus på det psykososiale aspektet. Men ved å bruke Kari Martinsens omsorgsteori med fokus på omsorg, relasjon og nestekjærlighet, kan det likevel være mulig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectAkuttmedisinsk sykehusavdelingnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.titleHelhetlig omsorg på akuttmottaknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)