Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOpdahl, Pia Albertsen
dc.date.accessioned2017-09-25T08:51:56Z
dc.date.available2017-09-25T08:51:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456477
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens ved bruk av ikke-medikamentelle tiltak? Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt i Tom Kitwoods teoretiske grunnlag om personsentrert omsorg, samt deler av Kari Martinsens omsorgsteori. I tillegg er etiske og juridiske rammer inkludert. Målgruppen beskrives ved teori på demens og utfordrende atferd ved demens. I tillegg belyses problemstillingen med teori på de ikke-medikamentelle tiltakene da det danner grunnlag for drøftingen. Metode Metoden anvendt i oppgaven er systematisk litteraturgjennomgang. Jeg har brukt relevant faglitteratur, fag- og forskningsartikler, samt egne erfaringer for å belyse problemstillingen. Drøfting Problemstillingen er drøftet i lys av den teoretiske forankringen, egne erfaringer, samt juridiske føringer og etiske aspekter. Drøftingen tar utgangspunkt i tre ulike sykepleietilnærminger. Disse er kartlegging, kommunikasjon og miljøtiltak med fokus på sang og musikk. Forskning som er gjort på disse områdene belyser problemstillingen. Utfordrende atferd kan ha individuelle årsaker og vise seg på ulike måter hos den enkelte pasient. Den personsentrerte tilnærmingen kommer derfor tydelig frem gjennom hele drøftingen og har et stort fokus, i tillegg til aspektene ved omsorgstenkingen til Kari Martinsen. Konklusjon: Personer med demens er unike individer med ulike behov. For å forebygge utfordrende atferd kreves det en helhetlig og personsentrert tilnærming. Sykepleier må ha evne til å forstå pasientens atferd for å kunne forebygge den. Kartlegging kan gjøre det enklere å se den enkelte pasient og deres individuelle behov, og samtidig forstå hva den utfordrende atferden uttrykker. Gode kommunikasjonsferdigheter vil tilrettelegge for god samhandling og kunne hindre at utfordrende atferd oppstår. Sang og musikk kan virke forebyggende om det brukes målrettet og tilpasset den enkelte pasient.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectDemensnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.subjectMusikknb_NO
dc.subjectEmpatinb_NO
dc.titleÅ forebygge utfordrende atferd hos personer med demensnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)