Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-25T08:18:02Z
dc.date.available2018-06-25T08:18:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502755
dc.description.abstractProblemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å fremme opplevelsen av mestring hos pasienter med stomi ved bruk av undervisning- og veiledning? Problemstillingen er utformet på bakgrunn av sykepleierens undervisende- og veiledende funksjon med den didaktiske relasjonsmodellen som verktøy. Med dette som grunnlag er det ønsket å undersøke hvordan sykepleieren kan bidra til å fremme opplevelsen av mestring hos pasienter med stomi på en rehabiliteringsavdeling i kommunen. Teoretisk perspektiv Oppgavens rammeverk har en undervisende og veiledende perspektiv, og har derfor valgt å bruke sykepleierens undervisende- og veiledende funksjon med den didaktiske relasjonsmodellen som verktøy. Metode I denne oppgaven er litteraturstudie brukt som metode. Eksisterende litteratur fra både pensum, fag- og forskningslitteratur og primær- og sekundærlitteratur er blitt benyttet for å undersøke problemstillingen. Artikkelsøk på internett er blitt utført med søkeordene; rehabilitation, stoma care, stoma patient, care, psychological considerations, ostomy care, acceptance, ileostomy, brukermedvirkning, pasientundervisning. Drøfting Drøftingsdelen tar for seg sykepleierens undervisende- og veiledende funksjon, og følger strukturen til den didaktiske relasjonsmodellen. Drøftingen omfatter kartlegging av behov for informasjon, pasientens forutsetninger, rehabiliteringsavdeling som kontekst for undervisning og veiledning samt undervisningen- og veiledningens mål, innhold, metode og evaluering. De ulike punktene viser kompleksiteten og viktigheten ved å planlegge undervisning- og veiledning, og at de forskjellige delene trenger stor omtanke og refleksjon hos sykepleier. Konklusjon Oppgaven gir ingen konklusjon, men en oppsummering på hvordan man kan bidra til opplevelsen til mestring. Sykepleieren har en sentral og viktig rolle ved å undervise og veilede pasienter i stomistell og stomihåndtering, som kan gi mestringskompetanse hos pasienten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectStominb_NO
dc.subjectUndervisningnb_NO
dc.titleStomi og mestringnb_NO
dc.title.alternativeHvordan kan sykepleieren bidra til å fremme opplevelsen av mestring hos pasienter med stomi ved bruk av undervisning- og veiledningnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)