Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2018-06-25T09:04:40Z
dc.date.available2018-06-25T09:04:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502769
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier motivere til livsstilsendring hos personer med diabetes mellitus type 2 ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv For å belyse problemstillingen har jeg forklart hva diabetes mellitus type 2 er, hvilke komplikasjoner som kan forekomme og sykdommens behandling. Livsstilsendring blir forklart med fokus på kostholdsendring og fysisk aktivitet. Teori om motiverende intervju blir inkludert, sammen med motivasjon og motivasjonsteori. Endringsprosessen blir også presentert. Sykepleierens helsefremmende-, forebyggende- og veiledende funksjon beskrives og avslutningsvis inkluderes sykepleierens juridiske- og etiske rammeverk. Metode Denne oppgaven bruker litteraturstudie som metode, på grunnlag av høgskolens rammer for bacheloroppgaven. Oppgaven er basert pensum- og selvvalgt litteratur, samt forskningslitteratur. Til sammen belyser litteraturen ulike teoretiske perspektiver som bidrar til drøfting. Seks forskjellige forskningsartikler funnet i PubMed og Cinahl anvendes. Drøfting Pasientens brukermedvirkning i motiverende intervju blir drøftet sammen med sykepleierens helsefremmende- og forebyggende funksjon. Motiverende intervju drøftes i de ulike stadiene i endringsprosessen, ettersom metoden kan være effektivt når samtalen tilpasses fasen i endringsprosessen som pasienten befinner seg i. Effekten av motiverende intervju drøftes basert på to systematiske oversiktsartikler, og avslutningsvis drøftes bruk av motiverende intervju på frisklivssentraler. Konklusjon Forskning og teori tyder på at veiledning basert på prinsippene, kommunikasjonen og holdningene i motiverende intervju, er effektiv for å motivere til livsstilsendringer hos personer med diabetes mellitus type 2. Effektiviteten kan allikevel påvirkes av flere faktorer. I tillegg trengs det mer forskning på området.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectType 2-diabetesnb_NO
dc.subjectMotiverende samtalenb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.titleDiabetes mellitus type 2 og motiverende intervjunb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)