Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-25T10:33:04Z
dc.date.available2018-06-25T10:33:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502813
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleier sikre forsvarlig behandling av brukere med venøse leggsår? Teoretisk perspektiv: Oppgavens rammeverk er sykepleiers behandlende funksjon, sykepleieprosessen, faglig forsvarlighet og yrkesetiske retningslinjer. Videre anvendes teoretisk grunnlag om min pasientgruppe, kontekst og da også kontekstens rammefaktorer. Juridiske aspekter ved dokumentasjon og organisatorisk kompetanse er også teoretisk kunnskapsgrunnlag for oppgaven. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, og det er derfor gjort litteratursøk for å innhente eksisterende forskning. Det er også anvendt relevant faglitteratur for å besvare problemstil li nge n. Drøfting: Drøftingen baserer seg på eksisterende fag- og forskningslitteratur samt egen praksiserfaring. Drøftingen er delt inn i seks delkapitler som belyser både utfordringer ved og løsninger til faglig forsvarlighet overfor brukere med venøse leggsår. Konklusjon: For å sikre forsvarlig behandling av pasientgruppen bør sykepleier være bevisst på egen yrkesutøvelse og søke samarbeid i møte med sine faglige begrensninger. Gjennom relasjoner med brukere kan sykepleier ta hensyn til hver brukers motivasjon, compliance og livskvalitet. Slik kan sårbehandlingen tilpasses og være til å leve med, og det blir utøvet en mer personorientert og helhetlig sykepleie. Et større fokus på informasjonskontinuitet gjennom strukturert dokumentasjon basert på sykepleieprosessen vil kunne kompensere for manglende personkontinuitet. Oppgaven argumenterer at sykepleier i hjemmesykepleien bør inneha en klinisk kompetanse som kan sikre forsvarlig sårbehandling og oppfølging av pasientgruppen. En organisatorisk kompetanse er i tillegg nødvendig for at sykepleier skal kunne lede og veilede kolleger samt påvirke organisatoriske rammer i hjemmesykepleien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectLeggsårnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.subjectHjemmesykepleienb_NO
dc.titleForsvarlighet i hjemmesykepleie – sykepleiers behandlende funksjon overfor brukere med venøse leggsår.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)