Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-25T10:54:22Z
dc.date.available2018-06-25T10:54:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502826
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier forebygge sykehusinfeksjoner med håndhygiene? Teoretisk perspektiv Det sykepleiefaglige grunnlaget som er benyttet er sykepleierens funksjonsområder, der den forebyggende funksjonen er den mest relevante. Den forebyggende funksjonen blir sett i lys av Florence Nightingales perspektiv på sykepleie. Videre forklares det hva sykehusinfeksjoner er og hvor viktig det er å forebygge det. Smittekjeden vil bli presentert med håndhygiene som tiltak for å bryte den. Hva som menes med håndhygiene blir forklart, og de ulike aspektene ved det med fokus på håndvask, hånddesinfeksjon og bruk av smykker på hender. Avslutningsvis blir holdninger og med sykepleierens juridiske- og etiske rammeverk beskrevet. Metode Oppgaven er en litterærstudie, hvor metoden er gjort på bakgrunn av de rammene høgskolen har satt for bacheloroppgaven. Det er systematisk samlet data fra eksisterende fagkunnskap, forskning og teori som er relevant for oppgavens tema og for å belyse dens problemstilling. I tillegg til pensumlitteratur og selvvalgt litteratur, brukes det fag- og forskningslitteratur for å forsterke oppgavens innhold og belyse teoretiske perspektiver som bidrar til drøfting. Forskningsartiklene er funnet via databasene SveMed+, PubMed og Cinahl. Drøfting Det drøftes hva sykepleiers ansvar i det forebyggende arbeidet og funksjon opp mot det historiske perspektivet, juridiske og etiske rammer. Hvordan sykepleiere kan forebygge sykehusinfeksjoner med deres egen utførelse av håndhygiene. For at håndhygiene skal være forebyggende, må den være korrekt. Ved bruk av teori, erfaringer og forskning drøftes hvorfor sykepleiere ikke utfører det korrekt og forutsetninger for å kunne utføre korrekt håndhygiene. Konklusjon Forskning viser at håndhygiene vil forebygge sykehusinfeksjoner. For å kunne forebygge kreves kunnskap om håndhygiene, korrekt håndhygiene med tanke på utførelse og ingen bruk av smykker på hendene og god tilrettelegging. Alle disse aspektene vil bidra til gode holdninger rundt håndhygiene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSykehusnb_NO
dc.subjectInfeksjonskontrollnb_NO
dc.titleSuperhelter redder liv – det gjør håndhygiene ogsånb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)