Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-25T12:00:00Z
dc.date.available2018-06-25T12:00:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502852
dc.description.abstractProblemstilling: Trykksår er en alvorlig komplikasjon som i mange tilfeller kunne vært unngått. På grunnlag av dette, ble trykksår valgt som tema. Oppgaven retter seg mot sykepleiers forebyggende funksjon, og har som formål å belyse hvordan sykepleier kan forebygge trykksår hos sykehjemspasienter. På bakgrunn av oppgavens tema og formål, ble følgende problemstilling utformet: Hvordan kan sykepleier forebygge trykksår hos gamle pasienter på sykehjem? Teoretisk perspektiv: Det er innhentet teoretisk perspektiv som er relevant for problemstillingen. Oppgavens teoretiske perspektiv omhandler huden, trykksår, sykehjem, sykepleiers forebyggende funksjon, lovverk og etikk. Trykksårforebyggende tiltak blir ikke beskrevet i teoridelen, men blir først presentert og diskutert i drøftingsdelen. Metode: Litteraturstudie er benyttet som metode, noe som innebærer at oppgaven er bygget på allerede eksisterende litteratur. Litteraturen er innhentet fra fag- og forskningsartikler, samt fagbøker. Artikkelsøkene ble gjennomført gjennom databasen Cinalh, samt nettsidene til folkehelseinstituttet, statistsk sentralbyrå, helsedirektoratet, SINTEF, store norske leksikon, sykepleien.no, legeforeningen.no og forskning.no. Artikkelsøkene på Cinahl ble utført med søkeordene ”pressure ulcer prevantion” i kombinasjon med søkeordene: ”nursing home”, ”risk scale”, ”Braden scale”, ”mattress”, ”mobility”, ”nutrition,” ”skin care”, ”Norway”, ”Sweden” og ”Denmark”. Øvrige artikkelsøk ble utført med søkeordene: ”trykksår”, ”liggesår”, ”alderdom”, ”gammel”, ”forebyggende sykepleie” og ”underernæring”. Drøfting: I drøftingsdelen diskuteres det hvorvidt sykepleier kan benytte ulike tiltak, for å forebygge trykksår hos gamle pasienter på sykehjem. De forskjellige tiltakene diskutert i denne oppgaven er hentet fra forsknings- og fagartikler, fagbøker, samt egne erfaringer fra praksis. Følgende tiltak er diskutert i drøftingsdelen: risikovurdering, aktivitet, ernæring og trykkavlastning. Konklusjon: Oppgaven belyser flere aktuelle og potensielle tiltak, sykepleier kan benytte for å forebygge trykksår hos gamle pasienter på sykehjem. Oppgaven gir likevel ingen overordnet konklusjon på problemstillingen, da det syntes å være lite nyere forskning på området. Dette medfører at påliteligheten til de forebyggende tiltakene svekkes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectTrykksårnb_NO
dc.subjectSykehjemnb_NO
dc.titleForebygging av trykksår hos sykehjemspasienternb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)