Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-25T12:28:57Z
dc.date.available2018-06-25T12:28:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502878
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier fremme håp hos unge voksne med akutt myelogen leukemi? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven bygger på sykepleierens kunnskapsgrunnlag og rammeverk, derav etikk, lovverk og sykepleierens ansvars- og funksjonsområde. I oppgaven er det anvendt teori om akutt myelogen leukemi, behandlingen og dens bivirkninger, den unge voksne pasienten, kommunikasjon, håp og kartlegging av kreftpasienter. Tone Rustøens tanker om håp er sentrale for oppgavens teoretiske perspektiv og for drøftingen. Metode Dette er en litterær oppgave hvor det blir hentet inn og anvendt eksisterende fag- og forskningslitteratur for å besvare problemstillingen. Relevant pensumlitteratur, fagbøker, forskningsartikler, rammeplan, lovverk og enkelte internettsider er benyttet som kunnskapskilder. Forskningsartiklene som er benyttet er kvalitative. Drøfting Pasientens opplevelse av å bli diagnostisert med akutt myelogen leukemi vil potensielt påvirke sykepleierens mulighet til å fremme håp. I dette arbeidet vektlegges relasjonen mellom sykepleier og pasient, kartlegging av håp, kartlegging av symptomer og kommunikasjonens betydning for å fremme håpet. Ulike kartleggingsverktøy presenteres. Egne erfaringer fra kliniske studier vil trekkes inn der det anses som relevant. Konklusjon Flere faktorer viser seg viktige for å fremme pasientens håp, deriblant relasjonsbygging mellom sykepleier og pasient. Det samme gjelder hvorvidt sykepleieren kartlegger symptomer systematisk, det vil si viser en høy medisinsk-teknisk kompetanse. For å fremme håp er kommunikasjonen mellom sykepleier og pasient essensiell, samt å sørge for at pasientens informasjonsbehov er tilstrekkelig dekket.
dc.description.sponsorshipProblemstilling Hvordan kan sykepleier fremme håp hos unge voksne med akutt myelogen leukemi? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven bygger på sykepleierens kunnskapsgrunnlag og rammeverk, derav etikk, lovverk og sykepleierens ansvars- og funksjonsområde. I oppgaven er det anvendt teori om akutt myelogen leukemi, behandlingen og dens bivirkninger, den unge voksne pasienten, kommunikasjon, håp og kartlegging av kreftpasienter. Tone Rustøens tanker om håp er sentrale for oppgavens teoretiske perspektiv og for drøftingen. Metode Dette er en litterær oppgave hvor det blir hentet inn og anvendt eksisterende fag- og forskningslitteratur for å besvare problemstillingen. Relevant pensumlitteratur, fagbøker, forskningsartikler, rammeplan, lovverk og enkelte internettsider er benyttet som kunnskapskilder. Forskningsartiklene som er benyttet er kvalitative. Drøfting Pasientens opplevelse av å bli diagnostisert med akutt myelogen leukemi vil potensielt påvirke sykepleierens mulighet til å fremme håp. I dette arbeidet vektlegges relasjonen mellom sykepleier og pasient, kartlegging av håp, kartlegging av symptomer og kommunikasjonens betydning for å fremme håpet. Ulike kartleggingsverktøy presenteres. Egne erfaringer fra kliniske studier vil trekkes inn der det anses som relevant. Konklusjon Flere faktorer viser seg viktige for å fremme pasientens håp, deriblant relasjonsbygging mellom sykepleier og pasient. Det samme gjelder hvorvidt sykepleieren kartlegger symptomer systematisk, det vil si viser en høy medisinsk-teknisk kompetanse. For å fremme håp er kommunikasjonen mellom sykepleier og pasient essensiell, samt å sørge for at pasientens informasjonsbehov er tilstrekkelig dekket.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.subjectKreftnb_NO
dc.titleHåpets kraft i kampen mot kreftnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)