Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-27T11:42:28Z
dc.date.available2018-06-27T11:42:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503283
dc.description.abstractProblemstilling: Hur kan sjuksköterskan bidra till postoperativ smärtlindring hos patienter med höftfraktur på ortopedisk sängpost? Teoretiskt perspektiv: I det teoretiska grunden upplyses det om behandling av höftfrakturer, patientens psykosociala behov och preoperativ information. Vidare beskrivs smärtfysiologi, och smärtbehandling. Sedan går uppsatsen in på sjuksköterskans funktionsområden, professionell kommunikation samt sykepleieprocessen som arbetsmetod. Slutligen beskrivs etik samt relevanta lagar och riktlinjer sjuksköterskan i den postoperativa vården. Metode: Uppsatsen är et litteraturstudien baserat på litteratur och flera forskningsartiklar som är relevant för att svara på problemställningen. Forskningsartiklarna som använts är både nationala och international och presenteras med hjälp av en artikelmatris. I denna del beskrivs formen av metoden och tar även upp källkritik till teorin. Drøfting: Uppsatsen diskuterar problemställningen utifrån sykepleieprocessen som sjuksköterskans arbetsmetod. Här diskuteras viktigheten av sjuksköterskans kunskapsgrund, smärtkartläggning och identifieringen av patientens behov. Vidare blir gemensamma mål om smärtlindringen lyft fram. Därefter diskuteras sjuksköterskan möjligheter av smärtlindrings åtgärder. Till sist viktigheten av en god samverkan och kommunikation för att evaluera smärtbehandlingen. Konklusjon: Slutligen konkluderas det med att sjuksköterskan bör jobba kunskapsbaserat och vidare förmedla kunskapen genom preoperativ information. Det är viktigt att skapa en struktur i smärtlindringen och skapa rutiner samt samarbete för att nå ett gemensamt mål. Kartläggningen av smärtor, planläggning och evalueringen bör utför as på ett systematiskt sätt. Det är även väsentligt att sjuksköterskan tar med patientens egen bedömning för att bidra till en optimal smärtlindring.nb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectPostoperativ sykepleienb_NO
dc.subjectAnalgesinb_NO
dc.titlePostoperativ smärtlindringnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)