Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-27T11:51:54Z
dc.date.available2018-06-27T11:51:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503287
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere depressive symptomer hos eldre hjemmeboende? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget inkluderer teori om depresjon hos den eldre pasienten, eldre som en utsatt gruppe og hjemmesykepleien som tjeneste. Relevante retningslinjer og lovverk for problemstillingen blir også presentert. Det sykepleiefaglige perspektivet belyses gjennom Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske-forholdet og sykepleierens terapeutisk bruk av seg selv. Metode Dette er en litterær oppgave, hvor fag- og forskningslitteratur er brukt for å belyse problemstillingen. Faglitteraturen er hentet fra selvvalgte bøker og pensum, mens forskningslitteraturen er funnet gjennom litteratursøk i CINAHL, PubMed og det heldigitale tidsskriftet Sykepleien Forskning. I tillegg har jeg funnet en relevant artikkel via litteraturlisten til en selvvalgt bok. Drøfting Ved hjelp av fag- og forskningslitteratur drøfter jeg hvordan sykepleieren kan bidra til å redusere depressive symptomer hos hjemmeboende eldre. Egne erfaringer trekkes også inn. Fokuset rettes først og fremst på hvordan sykepleieren i møte med eldre kan bruke seg selv terapeutisk gjennom samtale og relasjonsutvikling. Til slutt drøftes hjemmesykepleierens handlingsrom men hensyn til tid og kontinuitet. Konklusjon Hjemmesykepleieren har en unik mulighet til å identifisere eldre hjemmeboende med depresjon, men økt kunnskap og kompetanse om symptomer og uttrykksformer synes å være en forutsetning for at disse pasientene skal bli oppdaget. Å arbeide for å etablere gode og bærende relasjoner, preget av respekt, tillitt, støtte og mestring, viser seg å være av stor betydning for den eldres bedringsprosess. Samtalen kan i seg selv bidra til bedring, samtidig som det er en verdifull inngang til å etablere virksomme relasjoner. Målrettet og bevisst kommunikasjon vil styrke pasientens følelse av egenverd og livskvalitet. Tid og mangel på kontinuitet ser imidlertid ut til å begrense hjemmesykepleierens handlingsrom.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectHjemmesykepleienb_NO
dc.subjectDepresjonnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.titleAv og til er det nok med et smilnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)