Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-27T11:55:57Z
dc.date.available2018-06-27T11:55:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503289
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier motivere rusmiddelavhengige til endring ved bruk av motiverende intervju? Teoretisk perspektiv Teorien som er anvendt er teori om rusmiddelbruk, rusmiddelavhengighet, konsekvenser av disse, behandling, Motiverende samtale, endring, teori om sykepleierens funksjoner, og Joyce Travelbee sin sykepleieteori. Metode Oppgaven er en litterær oppgave og forskningslitteratur er funnet gjennom søk i databaser Cinahl og Pubmed . Drøfting Motiverende intervju(MI) baserer på autonomi og selvbestemmelse prinsipper. MI tar utgangspunkt i den rusmiddelavhengiges ressurser. Sykepleier utøver en veiledende, støttende og helsefremmende funksjon. Sykepleieren sørger for brukermedvirkning og å bygge en allianse med den rusmiddelavhengige. Endringsprosessen kan hindres av den rusmiddelavhengiges indre og ytre ressurser, ytre rammer og juridiske rammeverk. Konklusjon For at MI skal ha effekt, er det betydningsfull at sykepleier legger til rette for et samarbeid mellom og at den rusmiddelavhengiges valg respekteres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectRusmiddelbrukerenb_NO
dc.subjectPsykologisk tilpasningnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier motivere rusmiddelavhengige til endring ved bruk av motiverende intervju?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)