Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2018-06-27T12:53:26Z
dc.date.available2018-06-27T12:53:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503362
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier veilede om vaginal dilatasjon til kvinner etter gjennomgått strålebehandling for livmorhalskreft? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget bygger på sykepleierens kunnskapsgrunnlag og rammeverk, derav etikk, lovverk og sykepleierens ansvars- og funksjonsområde. I oppgaven er det anvendt teori om livmorhalskreft, behandlingens senskader, seksualitet som et grunnleggende behov, vaginal dilator, veiledning med PLISSIT-modellen som et kommunikasjonsverktøy og Joyce Travelbee ́s relasjonsteori. Metode Oppgaven er en litterær oppgave. Det blir anvendt fag – og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. Artikkelsøkene er gjort i ulike databaser som Cinahl, Bibsys og PubMed. Relevant pensumlitteratur er valgt ut og anvendt i oppgaven. Drøfting I oppgaven drøftes det sykepleiefaglig kunnskapsgrunnlaget og teorien opp mot funnene i forskningsartiklene. Drøftingen tar for seg hvordan relasjonen til sykepleieren og pasienten påvirker veiledningen av vaginal dilatasjon. Videre drøftes det hvordan sykepleieren kan ta i bruk PLISSIT-modellen og hvordan dette kan påvirke samtalen med pasienten. Sykepleierens ansvars- og funksjonsområde drøftes opp mot aktuell fag- og forskningslitteratur. Det legges vekt på rammeverkene i drøftingen. Deretter drøftes det om hvordan faglig kunnskap og kompetanse hos sykepleieren påvirker både relasjon med pasienten og veiledningen. Oppsummering Relasjonen mellom sykepleieren og pasienten er viktig for å legge til rette for veiledning om vaginal dilator. Relasjonen er grunnleggende for at pasienten skal føle seg trygg i situasjonen. Det er sentralt med individuelt tilrettelagt informasjon og veiledning, da behovet til pasientene kan variere i ulik grad. Sykepleieren er ansvarlig for å gi informasjon og sikre seg at informasjonen er både gitt og forstått. Dette sikrer faglig forsvarlig helsehjelp. Sykepleieren er også ansvarlig for å inneha kunnskap og kompetanse etter deres faglig kvalifikasjoner. For å kunne utøve helhetlig omsorg må sykepleieren bli bevisst på sine holdninger rundt seksualitet og innhente kunnskap om hvordan senskader av strålebehandlingen påvirker den.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSeksualitetnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.subjectKreftnb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier veilede om vaginal dilatasjon til kvinner etter gjennomgått strålebehandling for livmorhalskreft?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)