Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-29T07:48:47Z
dc.date.available2018-06-29T07:48:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503699
dc.description.abstractProblemstilling ”Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på sengepost?” Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske rammeverk presenterer jeg generell teori om sepsis og kriterier for tilstanden før og nå. Deretter presenterer jeg Pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender 24/7” og tiltakspakken for tidlig identifisering av sepsis. Videre forklarer jeg sykepleiers sekundærforebyggende funksjon og sykepleiers rolle i forhold til observasjoner av pasient. Dette sammen med Nightingales teorier om sykepleiers observasjoner av pasient. Tilslutt skriver jeg om juridiske og etiske føringer som er aktuelle for oppgaven. Metode Metoden for oppgaven er en litteraturstudie, basert på eksisterende teori, faglitteratur og forskning, som brukes for å både problematisere og besvare valgt problemstilling. Drøfting Drøftingskapittelet tar for seg sykepleiers kunnskap og kompetanse, sykepleiers observasjoner av pasient og bruk av kartleggingsverktøy. Dette er alle områder som er relevante for sykepleiers identifisering av sepsis. Sykepleiers sekundærforebyggende funksjon vektlegges, sammen med etiske retningslinjer og aktuelt lovverk. Konklusjon Sykepleier står i nøkkelposisjon til å identifisere sepsis på grunn mengden pasientkontakt. I arbeidet med identifisering av sepsis på sengepost er sykepleiers kunnskap om tilstanden viktig, sammen med behandling og ivaretagelse av pasientens psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Sykepleier må vite hva som skal observeres og hvordan, i tillegg til at bruk av kartleggingsverktøy kan systematisere sykepleiers funn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSykehusnb_NO
dc.subjectSepsisnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.subjectPsykologisk tilpasningnb_NO
dc.titleSepsis på sengepostnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)