Show simple item record

dc.date.accessioned2018-06-29T10:56:05Z
dc.date.available2018-06-29T10:56:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503783
dc.description.abstractProblemstilling: «Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd blant pasienter med demens?» Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt i deler av Kari Martinsens omsorgsteori, samt deler av Joyce Travelbees sykepleieteori. Etiske, juridiske og helsepolitiske rammer inkluderes også. Teori om demens, sykdomsutvikling og utfordrende atferd ved demens beskrives i teoretisk kapittel. Problemstillingen belyses med teori på hvordan sykepleier kan jobbe med forebygging av utfordrende atferd, og hvordan forståelse av atferd, kunnskap, kompetanse og holdninger spiller inn. Metode: Bacheloroppgaven baserer seg på allerede eksisterende kilder og kalles derfor en litterær oppgave. Drøfting: Det vil drøftes hvordan sykepleier kan forebygge utfordrende atferd blant pasienter med demens. I lys av faglitteratur, forskning og egne erfaringer vil fokuset rettes mot hvordan sykepleier kan forstå atferden og hvordan denne forståelsen kan være forebyggende. Kommunikasjon og tilnærming til pasienten drøftes, det innebærer drøfting av ulike kommunikasjonsteknikker og bruken av dem i forebygging av utfordrende atferd. Sykepleiers kunnskap og kompetanse drøftes opp mot problemstillingen, og hvordan dette har innvirkning på pasienters atferd. Verdier og holdninger hos sykepleier, samt betydningen av ytre rammer drøftes også i lys av litteratur og erfaringer. Konklusjon: Møtet mellom sykepleier og pasient har stor betydning for pasienten, og sykepleiers kunnskaper er avgjørende i forebygging av utfordrende atferd. Det kreves kunnskaper og kompetanse om pasienten som individ, samt demens som sykdom og alt det innebærer for å greie å jobbe forebyggende.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectDemensnb_NO
dc.subjectPsykomotorisk agitasjonnb_NO
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjonernb_NO
dc.titleDemens og utfordrende atferdnb_NO
dc.title.alternativeDemens og utfordrende atferdnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)