Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2019-08-19T11:58:30Z
dc.date.available2019-08-19T11:58:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609095
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleier bruke sollys i helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak for eldre pasienter på sykehjem? Teoretisk perspektiv: Oppgaven tar utgangspunkt i Florence Nightingales tanker om hvorfor sollys er viktig for pasienten. Ifølge Nightingale er det sykepleiers ansvar å sørge for at pasienten får sollys på kroppen. Teorikapittelet beskriver de fysiologiske mekanismene bak ulike tiltak basert på sollyseksponering av den eldre pasienten og viser at både for mye og for lite sol kan skade helsen. Fokus på helsefremmende og sykdomsforebyggende sykepleie. Metode: Oppgaven er et litteraturstudie som bygger på pensumlitteratur, forskningsartikler og relevante fagbøker. Pensumlitteratur er i tillegg hentet fra bachelorstudiet i sykepleie. Jeg har benyttet fem forskningsartikler som er hentet inn gjennom søk fra Google Scholar, Google og PubMed. Både kvalitative og kvantitative studier er brukt i oppgaven. Drøfting: I drøftingen belyser jeg problemstillingen gjennom fem ulike forskningsartikler. Jeg fokuserer på to ulike sykepleietiltak som foreslås av forskningslitteraturen. Begge tiltakene er basert på sollyseksponering av eldre pasienter på sykehjem. Jeg diskuterer også forskningsartikler som fokuserer på eldre pasienters holdninger til og opplevelse av sollys, samt viktigheten av at pasientene får mulighet til å komme utendørs. Dette i enighet med «Forskrift om en Verdig Eldreomsorg», et juridisk rammeverk som sykepleier skal bidra til å opprettholde. Konklusjon: Dersom trygge forhåndsregler følges og individuelle tilpasninger utføres vil det være mulig for sykepleier å bruke sollys i helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak sammen med eldre pasienter på sykehjem i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSykehjemnb_NO
dc.subjectLivskvalitetnb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier bruke sollys i helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak for eldre pasienter på sykehjem?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)