Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2019-08-19T12:02:14Z
dc.date.available2019-08-19T12:02:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609096
dc.description.abstractProblemstilling ”Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos beboere med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag bygger på sykepleierfaglig kunnskapsgrunnlag som inneholder definisjon og redegjørelse av demens, kommunikasjon, smerter generelt og hos denne pasientgruppen, arbeidsdagen på et sykehjem, samt ulike smertekartleggingsverktøy. Den sykepleierfaglig referanseramme går inn på sykepleierens funksjons- og ansvarsområder, etiske og juridiske føringer. Metode Litteraturstudie hvor eksisterende fag og forskningslitteratur, samt egne kliniske erfaringer skal bidra med å belyse valgt problemstilling. Artikkelsøk er gjort i databasene Cinahl og Swemed+. Drøfting Sentrale funn fra forskning blir sett i sammenheng med teori og egne kliniske erfaringer for å kunne se hvordan sykepleier kan kartlegge smerter hos sykehjemsbeboere med demens. Det drøftes rundt sykepleiers kompetanse, viktigheten av tverrfaglig samarbeid, pårørendes rolle, sykepleierens observasjoner og smertekartleggingsverktøy som kan anvendes på personer med demens. Konklusjon Det er en komplisert prosess å kartlegge smerter hos personer med demens. Det er mye som må være på plass. Kunnskap, opplæring og kompetanseoppbygging blant ansatte, tverrfaglig samarbeid er en sentral del av det å jobbe på et sykehjem. For å få god kontinuitet på smertekartlegging må det dokumenteres godt, i tillegg må det utarbeides felles retningslinjer for mer systematisk kartlegging. God kjennskap til beboer og godt samarbeid med de pårørende viser seg også å være avgjørende for god smertebehandling. Observasjonsverktøyet MOBID-2 viser seg å være godt egnet. NRS kan være et alternativ hos personer med moderat grad av demens hvor språkfunksjonen fortsatt er intakt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectDemensnb_NO
dc.subjectSykehjemnb_NO
dc.subjectSmertenb_NO
dc.titleSmertekartlegging av sykehjemsbeboere med demensnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)