Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2019-08-19T12:13:24Z
dc.date.available2019-08-19T12:13:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609103
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleier veilede kvinner med livmorhalskreft om bruk av dilator etter strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens kunnskapsgrunnlag og rammeverk. I oppgaven er det anvendt teori om seksualitet, livmorhalskreft, strålebehandling, vaginal dilator, veiledning med den didaktiske relasjonsmodellen, lovverk og yrkesetiske retningslinjer og sykepleiers ansvars- og funksjonsområder, herunder den undervisende og veiledende funksjonen. Metode: Bacheloroppgaven er en litterær oppgave. Jeg har tatt i bruk relevant fag- og forskningslitteratur for å belyse og besvare problemstillingen. Det er gjort søk etter fag- og forskningslitteratur. De aktuelle forskningsartiklene er hentet fra databasene Cinahl og PubMed, og er presentert i en egen artikkelmatrise. Drøfting: Hvordan sykepleier kan veilede kvinner med livmorhalskreft i bruk av vaginal dilator er drøftet opp mot tre av punktene i den didaktiske relasjonsmodellen. De tre hovedpunktene i drøftingen er hentet fra modellen og benyttet som struktur for drøftingen: pasientens læreforutsetninger, rammefaktorer og innhold. Metode blir også drøftet, men ikke som et eget hovedpunkt. Sykepleiers veiledende funksjon er gjennomgående for hele oppgaven. Konklusjon: En god relasjon mellom sykepleier og pasient er viktig for å kunne veilede om bruken av vaginal dilator på en best mulig måte for pasienten. Sykepleiere skal bidra til å øke fokuset på seksualitet hos kvinner med livmorhalskreft. Som sykepleier er man pliktig til å informere og veilede pasientene om bivirkninger og senskader som kan oppstå etter strålebehandling. Studier viser at pasienter ønsker mer informasjon om konsekvensene strålebehandling kan ha for seksualiteten. For lite informasjon og oppfølging fører til at pasientene slutter å bruke den vaginale dilatoren når de kommer hjem. For å kunne utøve en helhetlig omsorg til pasienten må sykepleieren innhente kunnskap om blant annet senskader etter strålebehandling og hvordan det påvirker pasientens seksualitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectKreftnb_NO
dc.subjectSeksualitetnb_NO
dc.titleFra å bli forbundet med et sexleketøy til å bli et viktig forebyggende hjelpemiddel: En oppgave om veiledning i bruk av vaginal dilatornb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)