Show simple item record

dc.date.accessioned2019-08-21T08:47:59Z
dc.date.available2019-08-21T08:47:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609443
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på akuttmottak? Teoretisk perspektiv Tilstanden sepsis forklares og defineres. Sykepleierens sekundærforebyggende funksjon klargjøres. Med utgangspunkt i Helsetilsynets funn om manglende observasjon og kommunikasjon ved sepsis på akuttmottak, belyses deretter disse to tiltakene. Nightingales teori om forebygging og observasjon inkluderes. Tre kartleggingsverktøy presenteres, og i omtalen av kommunikasjon inkluderes ISBAR. Sykepleierens etiske og juridiske plikt presenteres. Til slutt omtales rammefaktorer for pasientsikkerhet. Metode Bacheloroppgaven er en litterær oppgave, der data fra eksisterende fagkunnskap og forskning er samlet inn for å drøfte og besvare problemstillingen. Drøfting Sykepleierens sekundærforebyggende funksjon ved tidlig identifisering av sepsis påpekes. Viktigheten av observasjon stilles opp mot Helsetilsynets funn om manglende observasjon av pasienter med mulig sepsis på akuttmottak. Styrker og svakheter ved de tre kartleggingsverktøyene sammenlignes. Viktigheten av god kommunikasjon stilles opp mot Helsetilsynets funn om manglende kommunikasjon. Fordeler og ulemper ved bruk av verktøyet ISBAR sammenlignes. Sammenhenger mellom sykepleierens etiske og juridiske plikt drøftes. Til slutt knyttes de etiske prinsippene og aktuelt lovverket opp mot pasientsikkerhet. Konklusjon Tidlig identifisering av sepsis anses som sekundærforebygging, og er et viktig ansvar sykepleieren har. Sykepleier kan bidra til tidlig identifisering av sepsis på akuttmottak ved å fange opp forverring i pasientens helsetilstand. Nightingales teori om forebygging og observasjon er her fremdeles aktuell. For å identifisere sepsis trenger sykepleieren kunnskap om og kjennskap til de ulike kartleggingsverktøyenes styrker og svakheter, samt hvordan disse kan utfylle hverandre. Sykepleierens kommunikasjon med annet helsepersonell er viktig for tidlig identifisering av sepsis. ISBAR kan være et aktuelt kommunikasjonsverktøy, men sykepleier bør kjenne til begrensningene. Sykepleier trenger bevissthet om at god observasjon og kommunikasjon er viktig for å opprettholde pasientsikkerheten for pasienter med mulig sepsis på akuttmottak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSepsisnb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier bidra til tidlig identifisering av sepsis på akuttmottak?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)