Show simple item record

dc.date.accessioned2019-08-21T11:22:42Z
dc.date.available2019-08-21T11:22:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609503
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos pasienter med alvorlig demens i sykehjem? Teoretisk perspektiv I denne oppgaven benyttes deler av Kari Martinsens og Joyce Travelbees sykepleieteori. Samtidig beskrives sykepleierens rolle og funksjon ovenfor pasienten og medarbeidere, og det blir redegjort for demens, smerter, kommunikasjon og kartlegging av smerter. Relevante juridiske og etiske aspekter ved tematikken blir også trukket inn. Metode Dette er en litterær oppgave hvor det anvendes eksisterende fag- og forskningslitteratur sammen med egne erfaringer. Teori, erfaringer og funn i forskningslitteratur settes opp mot hverandre for å finne svar på problemstillingen. Faglitteratur er hovedsakelig hentet fra sykepleiepensum, og forskningslitteratur er hentet fra databasene Cinahl, PubMed og Google Scholar. Drøfting Teori, funn i utvalgt forskning og egne erfaringer blir analysert, vurdert og tolket for å finne svar på problemstillingen. Hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at sykepleieren skal kunne kartlegge smerte hos personer med demens, hvilken kunnskap som er viktig for tilstrekkelig smertekartlegging hos denne pasientgruppen, betydningen av tverrfaglig samarbeid og bruk av pårørende, og hvordan MOBID-2 funker blir vurdert i drøftedelen. Konklusjon For at sykepleier skal kunne kartlegge smerter hos personer med demens må sykepleieren ha kunnskap om smerte hos demente, demens, non-verbal kommunikasjon, observasjon og bruken av MOBID-2. For å få en tilstrekkelig smertekartlegging må hun ha et godt samarbeid med kollegaene sine og pårørende til pasienten. Kjennskap til pasienten og daglig nærhet er viktige faktorer for å kunne utføre korrekt smertekartlegging.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectDemensnb_NO
dc.subjectSmertenb_NO
dc.titleSmerter hos pasienter som ikke klarer å uttrykke det verbaltnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)