Show simple item record

dc.date.accessioned2019-08-21T12:37:04Z
dc.date.available2019-08-21T12:37:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609557
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleier forebygge og begrense bruk av tvang ved utøvelsen av smertefulle prosedyrer mot barn på sykehus? Teoretisk perspektiv: Oppgaven begynner med presentasjon av juridiske og etiske retningslinjer, samt sykepleierens ansvars- og funksjonsområder. Videre presenteres teori om barns kognitive og psykososiale utvikling for å få kunnskap om barnet i oppgavens aldersavgrensning. Deretter blir teori om prosedyresmerter og bruk av tvang på sykehus presentert. Metode: Denne oppgaven er en litterær oppgave der eksisterende kunnskap fra fag og forskning benyttes for å besvare oppgavens problemstilling. Drøfting: I drøftingen blir først begrepet ”tvang” problematisert og diskutert for å skape bevissthet knyttet til sykepleiers bruk av tvang mot barn på sykehus. Juridiske og etiske føringer, samt sykepleiers ansvars og funksjonsområder blir gjennomgående i drøftingen. Videre fremkommer det hvordan sykepleier kan forebygge og begrense bruk av tvang ved smertefulle prosedyrer gjennom ulike strategier og tiltak. Konklusjon: For å kunne forebygge og begrense bruk av tvang må sykepleier først bli bevisst at tvang forekommer på sykehus, samt hva tvang innebærer. Sykepleier kan deretter begrense bruk av tvang ved utøvelse av smertefulle prosedyrer mot barn på sykehus ved å fremme et godt samarbeid mellom sykepleier og barnet gjennom ulike strategier og tiltak. Slike strategier kan innebære å sørge for en trygg atmosfære på avdelingen, å gi barnet opplevelse av kontroll, distraksjonsteknikker, individualisert tilnærming og involvering av foreldrene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectBarnesykepleienb_NO
dc.subjectTvangnb_NO
dc.titleBruk av tvang mot barn på sykehusnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)