Show simple item record

dc.date.accessioned2019-08-26T11:35:28Z
dc.date.available2019-08-26T11:35:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610996
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier undervise og veilede om seksualitet til pasienter med nyanlagt stomi? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget bygger på sykepleierens helsefremmende, undervisende og veiledende funksjon, samt relevant faglitteratur fra pensum, selvvalgte forskningsartikler, lovverk og sykepleierens yrkesetiske retningslinjer. Den didaktiske relasjonsmodellen og PLISSIT-modellen er brukt som verktøy for å ha samtale, undervise og veilede om seksualitet til pasienter med stomi. Metode Litteraturstudie er brukt som metode i denne oppgaven. Jeg har anvendt pensumlitteratur og annen relevant litteratur, forskningsartikler fra databasen Cinahl og benyttet nettsider som jeg anser som pålitelige kilder, som Norsk Forening for stomi, reservoar og mage-tarmkreft, Norsk sykepleierforbund, Helsedirektoratet og Verdens Helseorganisasjon. Kapittelet inneholder også begrunnelse for valg av forkningsartikler og kildekritikk. Drøfting Sykepleier kan bruke den didaktiske relasjonsmodellen som redskap for planlegging, analysering og refleksjon over gjennomført undervisning og veiledning. Relasjonsmodellen anvendes i drøftingskapittelet som struktur. Ulike aspekter og resultater av valgt litteratur vil reflekteres i lys av de ulike elementene i modellen, og vil bli brukt for å besvare problemstillingen min. PLISSIT-modellen blir brukt som undervisnings- og veiledningsmetode. Konklusjon Det er veldokumentert at mennesker med stomi har flere utfordringer knyttet til seksualitet enn den øvrige befolkningen. Sykepleier må ha kunnskap om ileo- og kolostomi, hvordan dette kan påvirke selvbilde og seksualitet, og kunnskap om stress- og krisereaksjoner, for å kunne undervise og veilede om temaet. PLISSIT-modellen beskriver hvor viktig det er for sykepleier og pasient å ha en relasjon før samtale om seksualitet. Både seksualitet og stomi er tabubelagte temaer. Sykepleier må normalisere temaene og tørre å bryte med tabuet. Videre forskning rundt temaet stomi og seksualitet anbefales. Mer kunnskap og konkrete eksempler på hvordan sykepleier kan anvende PLISSIT-modellen, vil være nyttig for sykepleiers relasjonsbygging med pasienten i samtaler om stomi og seksualitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectStominb_NO
dc.subjectSeksualitetnb_NO
dc.titleStomi og seksualitetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)