Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2019-08-26T12:21:00Z
dc.date.available2019-08-26T12:21:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611033
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis på medisinsk sengepost? Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske kunnskapsgrunnlag presenterer jeg generell teori om sepsis, inkludert tilstandens symptomer og tegn. Deretter vil jeg presentere atypiske symptomer som ofte observeres hos eldre pasienter med sepsis. Videre presenteres det nyttige kartleggingsverktøy som kan tas i bruk av sykepleier som et supplerende hjelpemiddel for identifisering. For å gi oppgaven et sykepleiefaglig perspektiv presenteres metoden sykepleieprosessen samt en presentasjon av sykepleierens sekundærforebyggende funksjon ved identifisering av sepsis. Tilslutt beskrives etiske og juridiske aspekter. Metode Metoden for bacheloroppgaven er en litteraturstudie. For å besvare problemstillingen anvendes relevant faglitteratur og forskningslitteratur samt egne erfaringer. Faglitteraturen ble funnet gjennom søk i databasene Oria og LDH sitt bibliotek. Forskningslitteraturen ble hentet ved hjelp av søk i databasene CINAHL, PubMed, UpToDate og Sykepleien.no. Metodekapittelet inneholder søkehistorikk og kildekritikk for forskningslitteratur og faglitteratur. Drøfting Drøftingskapittelet tar for seg problemstillingen drøftet opp mot fag- og forskningslitteratur, samt egne erfaringer. Drøftingen tar for seg sykepleierens funksjon på sengepost, bruk av kartleggingsverktøy, atypiske symptomer hos eldre pasienter, identifisering ved hjelp av ulike kartleggingsverktøy og etiske og juridiske aspekter knyttet opp mot problemstillingen. Konklusjon Fag- og forskningslitteratur konkluderer at tidlig identifisering av sepsis på sengepost er avgjørende for å redde pasientens liv. Sykepleieren har en sekundærforebyggende rolle ved identifisering av sepsis, men flere studier antyder at sykepleiere mangler nødvendig kunnskap om sepsisidentifisering. Ved observasjon av den eldre pasienten må sykepleieren være oppmerksom på pasientens referanseverdier og ha disse som utgangspunkt. Ved identifisering av sepsis kan sykepleieren kan ta i bruk kartleggingsverktøy som et hjelpemiddel i kombinasjon med sykepleierens egen kompetanse og kliniske skjønn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSepsisnb_NO
dc.titleSepsis på medisinsk sengepostnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)