Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-21T12:06:38Z
dc.date.available2020-08-21T12:06:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673423
dc.description.abstractProblemstilling: Gjennom praksisperiodene har jeg undret meg på hvorfor det er så vanskelig å få til god dokumentasjon i journalen, og dette er derfor et tema jeg ønsket å lære mer om. Med utgangspunkt i dette temaet ble følgende problemstilling formulert: Hvorfor er det utfordrende å oppnå systematisk og god dokumentasjon av sykepleie i sykehjem? Teoretisk perspektiv: I fagbøker og forskning er det enighet om at sykepleieprosessen skal ligge til grunn for dokumentasjonspraksis. Rapportene skal i hovedsak være evaluering av tiltaksplanen, men undersøkelser viser at rapportene som regel er tilfeldige, kronologiske og lite relatert til tiltaksplanen. I teorien er det i tillegg begrunnet hvorfor standardisering og bruk av kunnskaps- og beslutningsstøtte har en positiv effekt på kvalitet av dokumentasjon. Metode: Dette er en litterær oppgave der eksisterende fag- og forskningslitteratur er brukt til å undersøke problemstillingen. Det er ikke gjort systematisk søk for å finne all litteratur, men fokusert på å finne et utvalg nyere relevante artikler for problemstillingen. Det ble først tatt utgangspunkt i pensum og søkt i ulike databaser, og etter hvert som søkeord ble identifisert ble det gjennomført et systematisk søk i PubMed ved bruk av MeSH-termer og tekst-søk. Drøfting: Funnene i forskningsartiklene kan deles inn i tre hovedområder. 1) Hvordan informasjonspraksis generelt på sykehjemmene påvirker journalføring. 2) Hvordan ytre faktorer som teknologi, arbeidsbelastning, opplæring og ledelse påvirker dokumentasjonspraksis. 3) Hvordan lite bruk av standardisering samt kunnskap- og beslutningsstøtte påvirker. Funnene innenfor disse tre områdene er diskutert opp mot teori og egne erfaringer. Konklusjon: Hovedutfordringen er at den sirkulære tankegangen bak sykepleieprosessen ikke følges opp i dokumentasjon. Det er også for mye bruk av uformelle kanaler. Dette kan skyldes at opplæringen i og fokus på dokumentasjon er ikke god nok i tillegg til at EPJ systemene ikke er optimale. Det brukes for lite standardisering og kunnskapsstøtte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectSykehjemen_US
dc.title«…at kunne afgive en sand, korrekt og kortfattet sygeberetning». Hvorfor er det så utfordrende? Om dokumentasjon på sykehjem.en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record