Show simple item record

dc.date.accessioned2020-08-24T12:22:11Z
dc.date.available2020-08-24T12:22:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673655
dc.description.abstractProblemstilling: Følgende problemstilling undersøkes i oppgaven: «Hvilke erfaringer har sykepleiere med behandling av smerter hos personer med demenssykdom på sykehjem?». Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler sykepleieres erfaringer med personer med demenssykdom på sykehjem som trenger smertelindring. Teorien baseres på kunnskaper om demenssykdom og smerter. Det sykepleieteoretiske perspektivet baseres på personsentrert omsorg og sykepleierens funksjonsområder innenfor forebyggende, behandlende og lindrende funksjon. Lovverk og etikk er også inkludert i oppgaven. Metode: Dette er en litterær oppgave, og basert på dette har det blitt utført litteratursøk i databasene CINAHL og Google Scholar. 3 forskningsartikler og 1 review- og meta-syntese ble inkludert i oppgaven. I tillegg til forskningsartikler har jeg funnet annen relevant litteratur. Drøfting: Oppgaven drøftes i lys av teori og resultater fra forskningsartikler. Hovedfunnene i artiklene viser til at kommunikasjon mellom sykepleier og beboer på sykehjem, utfordringer knyttet til vurdering og behandling, faglig usikkerhet, manglende rutiner, tverrfaglig samarbeid, utfordringer ved strukturelle rammer samt lovverk og etikk kontra praksis, preger arbeidet til sykepleierne. Konklusjon: Litteratur som ble valgt viste at sykepleiere har ulike erfaringer med dette temaet. Personsentrert omsorg, sykepleiernes funksjonsområder samt lovverk og etikk er nødvendig for en helhetlig pleie. Økt kunnskap, rutiner og bedre kommunikasjon vil gi bedre smertelindring hos personer med demenssykdom og øke den faglige kunnskapen hos sykepleierne. På denne måten vil det jobbes faglig forsvarlig og omsorgsfullt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectDemensen_US
dc.subjectSmerteen_US
dc.titleBehandling av smerter ved demenssykdomen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record