Show simple item record

dc.date.accessioned2020-09-11T12:42:15Z
dc.date.available2020-09-11T12:42:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677454
dc.description.abstractProblemstilling ”På hvilken måte påvirker sykepleiers holdninger samhandlingen med en pasient som har en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?”. Teoretisk perspektiv Oppgaven bygger på sykepleiefaglig kunnskap om personlighet, personlighetsforstyrrelse emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og hva holdninger er. Vi har med Travelbee´s sykepleieteori, menneskesyn og yrkesetiske retningslinjer som er relevante for oppgaven. Metode Dette er en litterær oppgave hvor vi har brukt eksisterende fagkunnskap, teori og forskning for å besvare problemstillingen. Drøfting Problemstillingen drøftes i lys av Travelbee´s sykepleieteori hvor vi ser på hvordan holdninger kan påvirke det innledende møte, fremvekst av identiteter og i empatifasen. Vi drar inn pasientperspektivet og diskuterer hvordan menneskesynet til sykepleier kan påvirke samhandlingen. Konklusjon Forskningen viser at det er en rekke negative holdninger overfor pasientgruppen. Manglende kunnskap og erfaring kan spille inn. Avvisning fra sykepleier kan føre til klinisk forverring med selvskading og akutte kriser for pasienten. Pasienten kan få en forsterket følelse av tomhet og fremmedgjøring når sykepleier har et reduksjonistisk syn på pasienten. Det er stor diskrepans mellom holdningene man finner hos sykepleiere og holdningene pasientene er i behov av for bedring. Slik vi ser det er det stor sannsynlighet for at de negative holdningene er direkte antiterapeutiske og potensielt til skade for pasienten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectSykepleier-pasient-relasjoneren_US
dc.titleHoldninger blant sykepleiere relatert til pasienter med en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelseen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record