Show simple item record

dc.date.accessioned2020-09-14T11:12:07Z
dc.date.available2020-09-14T11:12:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677648
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleier identifisere tidlig tegn og symptomer på sepsis på akuttmottak? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for oppgaven består av teori om patofysiologien ved sepsis, skåringsverktøy og sykepleierens sekundærforebyggende funksjon i identifisering av sepsis. Det vil utdypes nærmere om de sykepleiefaglige rammene i form av yrkesetikk og lovverk. Teori om skåringsverktøyene NEWS, qSOFA og SIRS vil også bli beskrevet. Metode Oppgaven defineres som en litterær oppgave hvor allerede eksisterende forskningslitteratur og faglitteratur belyses for å besvare problemstillingen. Det ble funnet fire forsknings artikler gjennom en litteratursøk i databasene Cinahl, Pubmed og Medline. Det ble utført kildekritikk av den valgte litteraturen. Drøfting Dette kapittelet tar for seg drøfting av hvordan sykepleier kan identifisere sepsis gjennom kliniske observasjoner, kunnskap, kliniske skjønn og ved bruk av skåringsverktøy. Utfordringer med å observere tegn og symptomer på sepsis drøftes. Hvor det trekkes frem hvordan symptomer og tegn kan maskeres som følge av komorbiditet, polyfarmasi og høy alder. Behovet for kunnskap drøftes i lys av yrkesetikk og lovverk. Det vil videre bli drøftet styrker og svakheter ved bruk av NEWS, qSOFA og SIRS. Det drøftes videre viktigheten av bruk av klinisk skjønn. Konklusjon For å kunne identifisere sepsis tidlig så er man avhengig av gode observasjoner, god kompetanse i front og bruk av skåringsverktøy. Sykepleieren må inneha kunnskap om sepsis og hvordan tilstanden manifesterer seg for å kunne oppdage den. Skåringsverktøy er et viktig hjelpemiddel for sykepleiere å bruke da det gir god indikasjon på hvilken symptomer som samlet burde vekke mistanken om sepsis, men skal ikke overstyre faglig kjønn.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectSepsisen_US
dc.titleIdentifisering av sepsis på akuttmottaken_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record