Show simple item record

dc.date.accessioned2021-06-14T12:21:06Z
dc.date.available2021-06-14T12:21:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759320
dc.description.abstractProblemstilling: Følgende problemstilling utforskes i denne oppgaven: «Hvilken betydning har avledning som lindring av prosedyrerelaterte smerter hos barn på legevakt?» Teoretisk perspektiv: For å gi oppgaven et sykepeiefaglig perspektiv tar oppgaven utgangspunkt i sykepleiers lindrende funksjon. Teorikapittelet starter med smertens fysiologi, deretter forklares relevant fakta om barns kognitive utvikling, for å så sette det inn i oppgavens kontekst ved å skildre barns situasjon som pasienter på legevakten. Videre forklares sykepleiers intervensjon i form av smertekartlegging og avledning. Deretter belyses sykepleierens funksjon og teorikapittelet avsluttes med juridiske og etiske rammer for sykepleier på legevakt. Metode: Dette er en litterær oppgave hvor fag- og forskningslitteratur danner grunnlaget for besvarelse av problemstillingen. I metodekapittelet presenteres fremgangsmåte for artikkelsøk, samt kildekritikk av anvendt fag- og forskningslitteratur. Drøfting: Dette kapittelet belyser avlednings betydning som lindrende tiltak ved prosedyrerelaterte smerter og hvordan avledning kan brukes av sykepleier på legevakt. Resultatene fra valgte forskningsartikler gjennomgås og fokus rettes mot forskjeller mellom ulike avledningsmetoder, foreldres funksjon, smertekartlegging og sykepleiers rolle i legevaktsettingen. Valg av avledningsmetode blir diskutert med tanke på barnets kognitive utvikling og interesser, og hvilke kartleggingsverktøy som passer legevakten blir belyst. Konklusjon: Avledning som et ikke-medikamentelt tiltak kan ha stor betydning under smertefulle prosedyrer gjennomgått på legevakten. Barnets opplevelse av smerte og mestring av en stressende situasjon kan bli bedret ved bruk av avledning, men dette forutsetter at valgt avledningsteknikk er tilpasset barnets alder og modenhet. Sykepleiers lindrende funksjon spiller en sentral rolle ved implementering av avledning som tiltak. Imidlertid stilles det krav til sykepleiers teoretiske grunnlag og korrekt implementering i praksis for at avledning skal ha ønsket effekt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectBarnesykepleieen_US
dc.subjectSmerteen_US
dc.titleAvledning som ikke-medikamentell smertelindring til barn på legevakten_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record