Show simple item record

dc.date.accessioned2021-06-18T12:15:32Z
dc.date.available2021-06-18T12:15:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760172
dc.description.abstractProblemstilling På hvilke måter kan sykepleier gjennom kulturtilpasset kostveiledning påvirke kostholdet til innvandrere fra Pakistan med diabetes mellitus type 2? Teoretisk perspektiv Teorien danner kunnskapsgrunnlaget for diskusjon, og består av informasjon om diabetes mellitus type 2, pakistansk kosthold, kultur, kultursensitivitet og flerkulturell kompetanse og kulturtilpasset kostveiledning og kartlegging. Videre beskrives helsekompetanse og kommunehelsetjenesten samt bruk av tolketjenester. Til slutt beskrives sykepleierens veiledende og undervisende funksjon samt relevante juridiske og etiske aspekter. Metode Metoden som er brukt i oppgaven er litteratursøk. Det er innhentet data fra faglitteratur, forskningslitteratur fra databasene CINAHL og PubMed samt fagstoff fra helsefaglige nettsider. Metodekapittelet består av valg av fag- og forskningslitteratur, søkehistorikk (tabell 1), kildekritikk og etiske vurderinger. Til slutt presenteres forskningsresultatene (tabell 2). Drøfting I dette kapitlet diskuteres relevante resultater fra fag- og forskningslitteratur samt relevante etiske og juridiske aspekter for å besvare problemstillingen. Her diskuteres kulturtilpasset kartlegging og kostholdsendringer i lys av motivasjon samt helsekompetanse. Videre diskuteres kulturtilpasset kostveiledning, hvor kulturtilpassede kostråd, pårørende og sosiale aspekter og religion diskuteres ytterligere. Deretter diskuteres kultursensitiv kommunikasjon og bruk av tolk. Avslutningsvis diskuteres flerkulturell kompetanse i kommunehelsetjenesten. Konklusjon Kulturtilpasset informasjon og kostveiledning til innvandrere fra Pakistan med DM2 kan medføre en gunstig og varig kostholdsendring. Gruppeveiledning, informasjonsbrosjyrer på pasientens morsmål, tilgang på tolk eller helsepersonell som snakker pasientens morsmål, samt språk- og kulturtilpassede lyd- og bildematerialer har vist seg å være gode metoder for å utføre kulturtilpasset veiledning. Flerkulturelle ansattgrupper i kommunehelsetjenesten er en ressurs og kan bidra til økt respekt, forståelse og kunnskap om andre kulturer. Fag- og forskningslitteratur anvendt i oppgaven avdekker at sykepleiere har behov for økt flerkulturell kompetanse for å gi kulturtilpasset kostveiledning, noe kommunehelsetjenesten bør prioritere og opplære helsepersonell i framover.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectType 2-diabetesen_US
dc.titleKulturtilpasset kostveiledning til innvandrere fra Pakistan med diabetes mellitus type 2en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record