Show simple item record

dc.date.accessioned2021-06-25T10:52:56Z
dc.date.available2021-06-25T10:52:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761348
dc.description.abstractProblemstilling Hvilke utfordringer møter sykepleier ved identifisering av smerte hos pasienter med langtkommen demens i sykehjem? Teoretisk perspektiv Et teoretisk kunnskapsgrunnlag legges til grunn for å besvare bacheloroppgavens problemstilling. Dette omfatter blant annet demens sykdommens patologi og forekomst, smertefysiologi og forekomst av smerter hos pasienter med langtkommen demens. Oppgavens sykepleieteoretiske perspektiv er forankret i Nightingale ́s teori om sykepleiers observasjonskompetanse. Videre presenteres sykepleiers funksjon- og ansvarsområde, sykepleiers kartleggende funksjon, sykepleieprosessen og relevant etikk og juss. Metode Oppgaven er en litterær oppgave som tar for seg seks forskningsartikler for å besvare problemstillingen. Artiklene er funnet gjennom søk i søkemotorene: CHINAL, PubMed og SveMed+. I tillegg til forskningslitteratur ble det benyttet relevante fagbøker som ble funnet via søk i Oria, eller fra tidligere pensumlister. Fagartikler, lovverk, offentlige rapporter og yrkesetiske retningslinjer ble også benyttet for å besvare oppgavens problemstilling og hensikt. Drøfting I drøftingen blir både faglige og etiske utfordringer ved identifisering av smerte hos pasientgruppen diskutert. Smerte var ofte vanskelig å avdekke på grunn av symptomer relatert til demens og manglende evne til verbalisering. Sykepleiere hadde mangelfull kunnskap om smertekartlegging og observasjonsbaserte kartleggingsverktøy, noe som gjorde identifiseringen mer utfordrende. Slike verktøy ble sjeldent benyttet i praksis, og de fleste sykepleiere baserte sin vurdering på egen klinisk erfaring. I tillegg ble ofte pasientenes diffuse symptomer feiltolket. Tegn til smerte ble ofte betraktet som et tegn på atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Konklusjon Bacheloroppgaven belyser både faglige og etiske utfordringer ved identifisering av smerte hos pasientgruppen. Pasienter med langtkommen demens er en særlig sårbar gruppe fordi de ofte ikke evner å uttrykke sine egne smerter verbalt til omverdenen. Å belyse hvilke utfordringer sykepleiere står overfor kan bidra til at flere pasienter får lindret og avdekket sine smerter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectSmerteen_US
dc.titleSmerte hos pasienter med langtkommen demensen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record