Show simple item record

dc.date.accessioned2022-08-29T10:04:53Z
dc.date.available2022-08-29T10:04:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3014086
dc.description.abstractProblemstilling Hva er sykepleiers rolle og ansvar ved bruk av dyreassisterte intervensjoner til personer med demens? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget ligger til grunn for å besvare problemstillingen. Her tar vi for oss demenssykdom, og utfordringer det medfører pasienten. Videre blir livskvalitet samt sykepleiers rolle og ansvar presentert, etterfulgt av personsentrert omsorg. Dyreassisterte intervensjoner og ulike lovverk, yrkesetiske retningslinjer og etiske prinsipper blir også presentert her. Metode Metoden for oppgaven er en litterær oppgave. Vi benytter fire ulike forskningsartikler, som er funnet gjennom søk i databasene PubMed og CINAHL. I tillegg er det blitt brukt relevante fagbøker fra høgskolens bibliotek. Disse er funnet gjennom søk i Oria og fra tidligere pensumlitteratur. Annet relevant lovverk, yrkesetiske retningslinjer og rapporter ble også benyttet for å besvare vår problemstilling. Drøfting I drøftingen diskuteres funnene fra forskningen opp mot det teoretiske grunnlaget for å besvare problemstillingen. Sykepleiers rolle overfor pasient og pårørende blir diskutert, samt hvilket lovverk og etiske retningslinjer som må tas i betraktning. Videre tar vi opp sykepleiers ansvar for best mulig gjennomførelse av intervensjonene, med hensyn til pasientens enkelte behov. Etterfulgt av dette drøfter vi personsentrert omsorg og tar for oss Kitwoods grunnleggende psykologiske behov. Intervensjonens effekt på pasientens livskvalitet blir også diskutert, etterfulgt av hvilke utfordringer som kan oppstå. Konklusjon Sykepleiers rolle og ansvar innebærer å kartlegge beboeren i forkant, for å deretter kunne lage et mål med intervensjonen. Godt samarbeid med pårørende og hundefører er essensielt. Nedsatt livskvalitet kan oppstå hos personer med demens. DAI viser seg å være en god form for miljøbehandling med flere positive effekter. Det er uansett behov for mer forskning innenfor dette temaet da antall personer med demens er økende.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectDyreassistert terapien_US
dc.titleSykepleiers rolle og ansvar ved bruk av dyreassisterte intervensjoneren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record