Show simple item record

dc.date.accessioned2022-09-02T07:51:44Z
dc.date.available2022-09-02T07:51:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015299
dc.description.abstractProblemstilling: Hvilke erfaringer med samhandling har sykepleiere i hjemmesykepleien ved overføring av pasienter fra sykehus til hjemmesykepleien? Teoretisk perspektiv: Samhandlingsreformen har som hensikt å styrke samhandling mellom omsorgsnivåene. Samhandling har alltid vært en del av helsetjenesten, og er sentral i kvalitetsarbeid for å sikre kontinuitet i pasientforløpet. Samhandling står også sentralt i sykepleiefaget, pasientoverføringer og tverrprofesjonell samhandling. Elementer for å sikre god samhandling inkluderer blant annet god kommunikasjon, forståelse, respekt og tillit. Teorien inkluderer også hjemmesykepleien, og deres unike arbeidsforhold. Dokumentasjonsplikten, samt etiske krav og prinsipper synliggjør sykepleiers juridiske og etiske krav til samhandling. Metode: Oppgaven er en litteræroppgave, hvor allerede eksiterende fag- og forskningslitteratur har blitt brukt til å svare på oppgavens problemstilling. Det er brukt fire forskningsartikler. De er funnet gjennom søk i databasen Cinahl. Noen av artikler var meg kjent fra før, samt funnet gjennom kjedesøk. Det er anvendt artikler med kvalitative og kvantitative metoder. Selvvalgt litteratur er funnet via Oria på høyskolens bibliotek. Pensumlitteratur, leksikon og ordbok er også anvendt. Drøfting: Sykepleieres erfaringer om samhandling ved pasientoverføringer diskuteres opp mot teoretiske, etiske og juridiske aspekter. Funnene indikerer at samhandlingen mellom sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehuset ikke fungerer tilstrekkelig. Sykepleierne erfarer utilstrekkelig informasjonsutveksling, lite kjennskap til hverandre, verdikonflikter, manglende respekt og manglende tillit. Alle disse elementene bidrar til dårligere kvalitet i samhandlingen. Utilstrekkelig samhandling, truer kvaliteten i helsehjelpen og dermed pasientsikkerheten. Konklusjon: Basert på funnene og teorien følger ikke sykepleiere sine faglige, juridiske og etiske krav om å sikre god samhandling. Samarbeidet mellom omsorgsnivåene må styrkes for at samhandlingsreformen skal fungere, men kanskje kommer sykepleiere langt i samhandling gjennom å være nysgjerrige, vennlige og hjelpsomme ovenfor hverandre, og respektere hverandres oppgaver og perspektiver.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectHjemmesykepleieen_US
dc.titleSamhandling mellom sykepleiere ved pasientoverføringeren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record