Show simple item record

dc.date.accessioned2022-09-02T09:11:28Z
dc.date.available2022-09-02T09:11:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015334
dc.description.abstractProblemstilling Myndighetene har krav om at pasienter som ankommer akuttmottak skal prioriteres i tråd med deres alvorlighetsgrad. Manchester Triage System er et internasjonalt anerkjent triagesystem som brukes i stor grad i Europa og Norge. Sykepleieren som utfører triage kan påvirkes fra mange hold og jeg ønsket å undersøke hva som påvirker sykepleiere i akuttmottak. Jeg kom fram til følgende problemstilling: Hvilke faktorer kan påvirke hvordan sykepleiere bruker Manchester Triage System for å tildele pasienter som ankommer akuttmottak rett hastegrad? Teoretisk perspektiv I teoridelen blir begrepet triage forklart kort og Manchester Triage System (MTS) presenteres og forklares. Hvordan norske akuttmottak er organisert og hvilken type pasienter man møter der presenteres kort. Videre vil sykepleierens rolle og kunnskapsgrunnlag presenteres. Sentrale etiske retningslinjer og lovverk som påvirker sykepleierens arbeid i akuttmottak presenteres til slutt i teoridelen. Metode Dette er en litterær oppgave som tar utgangspunkt i eksisterende faglitteratur, tilgjengelig forskning, nasjonale retningslinjer og lovverk. Det er gjennomført semistrukturerte søk i databasene CINAHL og PubMed med ulike kombinasjoner av søkeordene «Manchester triage system», «Manchester triage», «Manchester triage scale», «Outcomes (Health care)», «Nurs*», «Emergency service», «Experience», «Clinical effectiveness», «Validity» og «Reliability». Drøfting Drøftedelene tar for seg ulike faktorer som påvirker sykepleierens triagering. Det tas utgangspunkt i faktorer identifisert i valgte forskningsartikler: Sykepleierens erfaring, mulige feil, akuttmottakenes organisering, sykepleierens personlighet og reliailitet og validitet av MTS. Konklusjon Det er flere faktorer som påvirker sykepleiers bruk av MTS. Jo mer erfaren en sykepleier er, jo bedre avgjørelser tar hun. Akuttmottakenes utforming, pasienttrykk og tidsbruk på virker triageringen. En forutsetning for å bruke MTS er dens reliabilitet og validitet. Det er behov for norske studier for å fastslå hvordan norske sykepleiere påvirkes i bruken av MTS.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectAkuttmedisinsk sykehusavdelingen_US
dc.titleManchester Triage System – Et godt verktøy for sykepleiere i akuttmottak?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record