Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2022-09-02T10:42:31Z
dc.date.available2022-09-02T10:42:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015378
dc.description.abstractProblemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere med smertelindring av opioidavhengige pasienter inneliggende på sykehus? Teoretisk perspektiv: Sykepleierens lindrende funksjon og ansvarsområdet blir utdypet, samt Joyce Travelbee sin teori om mellommenneskelige forhold blir gjennomgått. Videre kommer teori om den opioidavhengige pasienten, smerter, holdninger og relasjoner før etiske og juridiske rammer som er relevant for problemstillingen blir presentert. Metode: Dette er en litterær oppgave, der faglitteratur, lovverk og 5 forskningsartikler benyttes for å besvare problemstillingen. Metodekapittelet beskriver hvordan jeg har funnet og valgt ut litteratur som er brukt til å besvare oppgaven. Drøfting: Erfaringene sykepleierne har med smertelindring av opioidavhengige diskuteres mot teoretiske, etiske og juridiske aspekter. Kapittelet er delt inn i erfaringer sykepleierne har opp mot egen kunnskap, holdninger og relasjonen i forhold til pasientgruppen. Mange av sykepleierne opplever selv at de har for lite kunnskap innen pasientgruppen. De erfarer også pasientgruppen som vanskelig og krevende å jobbe med. Få sykepleiere kartlegger smerter og rusbruk, selv om de mest erfarne sykepleierne erfarer at dette er svært viktig. De antyder også at dårlige holdninger er en kilde til mistillit som påvirker behandlingen negativt. De fleste sykepleierne er bevisste på at deres holdninger påvirker, men det er usikkert i hvilken grad de klarer å handle uavhengig av dette. Sykepleierne erfarer også at nok tid er en avgjørende faktor for å kunne bygge en relasjon til pasienten, noe som sykepleierne såg på som en viktig del i smertelindringen av pasientgruppen. Konklusjon: Sykepleierne erfarer at de har for lite kunnskap innen pasientgruppen og at de opplever pasientgruppen som vanskelig og tidkrevende. Smertelindringen virker til å være erfaringsbasert fremfor kunnskapsbasert noe som gjenspeiles i at de erfarne sykepleierne opplever at de mestrer pasientgruppen bedre enn de ferske sykepleierne. Nok tid trekkes frem som en viktig faktor for å få til en god relasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectRusmiddelbrukereen_US
dc.titleSmertelindring av opioidavhengige - Sykepleiereserfaringeren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel