Show simple item record

dc.date.accessioned2023-05-03T12:57:12Z
dc.date.available2023-05-03T12:57:12Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3066030
dc.description.abstractInnledning: Denne bacheloroppgaven studerer tematikken ungdom og mestring av nyoppdaget diabetes mellitus type 1 (T1DM). Å håndtere kronisk sykdom kan være en stor belastning, og kanskje særlig for ungdom som parallelt opplever andre forandringer i livet. I møte med pasientgruppen har sykepleiere en særegen funksjon i å veilede dem til å gradvis ta ansvar og mestre eget liv med T1DM. Tross felles diagnose, kan den påvirke ungdom ulikt. Derfor er personsentrert sykepleie sentralt. På bakgrunn av dette, ønsker vi å undersøke følgende problemstilling: På hvilken måte kan sykepleierens veiledende funksjon fremme mestring i egenomsorg hos ungdom med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Metode: Det er foretatt en litteraturstudie med utgangspunkt i faglitteratur og ett strukturert søk etter forskning i databasen Cinahl. Søkeordene som ble brukt var: «Diabetes mellitus type 1», («Adolescence», «Parents»), («Life experiences», «Self-efficacy», «Coping») og «Qualitative studies». Med avgrensninger, ga søket 43 treff på kvalitative forskningsartikler. Av disse ble totalt fire inkludert. Resultat: T1DM påfører ungdommer bekymringer og utfordringer som preger egenomsorgen. Grunnet kunnskapsmangel, følelse av annerledeshet og fremtidsbekymringer, velger flere å ignorere sykdommen tross konsekvensene. Ønsket om selvstendig sykdomshåndtering og normalisering er likevel tilstedeværende. Et støttende nettverk er betydningsfullt for mestringsopplevelse. Imidlertid er grad av foreldreinvolvering et krevende tema i ungdomstiden. Ungdom har behov for veiledning av sykepleier på disse områdene for å mestre livet med sykdommen. Diskusjon: Sykepleierens veiledende funksjon er betydningsfull i mestringsarbeidet. I gjensidig dialog med ungdom, blir anerkjennende holdninger og aktiv lytting ansett som viktige måter i kartlegging av egenomsorgssvikt og formidling av helsefremmende T1DM-relatert kunnskap. Å bistå med hjelp til akseptering, ansvarsfordeling mellom ungdom-foreldre, og utarbeide hverdagslige mål og rutiner etter ungdommens premisser, er essensielt for opplevelse av normalisering og mestring i selvstendig håndtering av T1DM.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.subjectType 1-diabetesen_US
dc.subjectPersonsentrert sykepleieen_US
dc.titleUngdom og mestring av nyoppdaget diabetes mellitus type 1en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record