Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2023-07-26T12:16:37Z
dc.date.available2023-07-26T12:16:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3081445
dc.description.abstractInnledning: Tema for denne oppgaven er trygghet hos pårørende til hjemmeboende kreftpasienter i palliativ fase. Mange kreftpasienter ønsker å dø hjemme, men kun et fåtall får gjennomført dette. En forutsetning for å ha pasienten hjemme i palliativ fase, er at pårørende føler seg trygge. Sykepleiere har mulighet til å skape trygghet for pårørende i en krevende situasjon. Denne oppgavens problemstilling er: “Hvilke faktorer bidrar til trygghet hos pårørende til hjemmeboende kreftpasienter i palliativ fase?”. Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie. Det ble utført to strukturerte søk i Cinahl og PubMed. Ved hjelp av faglitteratur og fire inkluderte forskningsartikler fra litteratursøkene vil problemstillingen bli diskutert og besvart. Forskningsartiklene som benyttes anvender kvalitativ metode for å undersøke pårørendes opplevelser og erfaringer. Resultat: Tilgjengelighet, avlastning fra omsorgsbyrde, informasjon, kommunikasjon, kompetanse og tillit ble trukket frem i forskningsartiklene som trygghetsskapende faktorer. Diskusjon: Gjennom forskningsartikler og teoretisk kunnskapsgrunnlag kommer det frem ulike faktorer som bidrar til trygghet hos pårørende. Tilgjengelige sykepleiere bidro til trygghet hos pårørende ved å være der når det trengs. Å ha tilgang på kompetanse slik at pasientens symptomer og lidelser ble behandlet, gjorde at pårørende følte seg ivaretatt i en uvant situasjon. Det var viktig for pårørende å føle at de fikk hjelp når de hadde behov for det. Dersom omsorgsoppgavene ble for tunge, opplevde pårørende det som betryggende å bli avlastet av sykepleiere. Avlastning førte til at pårørende også kunne ivareta egen helse. God kommunikasjon og informasjon drøftes som viktige faktorer for trygghet. Sykepleiere bør ha gode kommunikasjonsferdigheter, og informasjonen som blir gitt bør være ærlig, balansert og forståelig. Tillit er også grunnleggende for å skape trygghet. Tillit skapes ved å bygge en relasjon, og ved kontinuitet i hvilke sykepleiere pårørende forholder seg til.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectKreften_US
dc.subjectPårørendeen_US
dc.subjectPalliativ sykepleieen_US
dc.titleTrygghet for pårørende i hjemmeten_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel