Show simple item record

dc.date.accessioned2024-01-31T09:53:28Z
dc.date.available2024-01-31T09:53:28Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3114777
dc.description.abstractInnledning: Temaet for oppgaven omhandler sykepleiers rolle og sykepleiens funksjon i forbindelse med angstproblematikk hos KOLS-pasienter. I den norske befolkningen over 40 år lever 6-7 prosent med KOLS. Angst i forbindelse med tungpust er et kjent problem. KOLS gir respirasjonsbesvær som vedvarer og progredierer, og pasienten vil ofte ha behov for hjelp med symptommestring. På bakgrunn av dette er oppgavens problemstilling: «Hvordan kan sykepleier redusere angst knyttet til dyspné hos KOLS-pasienter som er i palliativ fase?»
 Metode: Oppgavens metode er en generell litteraturstudie. Det har blitt gjennomført ett strukturert litteratursøk i CHINAL. Det ble gjort et utvalg som resulterte i fire forskningsartikler. Disse benyttes for å svare på den aktuelle problemstillingen, sett i sammenheng med annen relevant faglitteratur. Resultat: Artiklene identifiserer ulike sykepleietiltak innenfor palliasjon som kan bidra til å redusere angst hos KOLS-pasienter. Pasientenes behov for hjelp til å håndtere sykdommens emosjonelle og fysiske belastninger identifiseres. Funn tyder på at informative og trygghetsskapende tiltak kan bidra til reduksjon av angst, i tillegg til teknikker som hjelper pasienten med å mestre dyspné og tungpust. Diskusjon: Sykepleiens funksjon i forbindelse med angstreduksjon hos KOLS-pasienter i palliativ fase viser seg å innebære tiltak som retter seg direkte mot å bedre tungpusten, kombinert med tiltak som retter seg mer mot pasientens psykososiale behov. For å kunne redusere pasientens angst, må sykepleier se angst og dyspné i en sammenheng og rette fokus mot lindring og behandling av begge symptomer parallelt med hverandre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectAngsten_US
dc.subjectLungesykdommeren_US
dc.titleSykepleie til angstpregede KOLS-pasienteren_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record