Show simple item record

dc.date.accessioned2024-02-06T13:30:27Z
dc.date.available2024-02-06T13:30:27Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3115969
dc.description.abstractInnledning: Hjertesvikt er en av de vanligste årsakene til sykehusinnleggelser hos personer over 65 år. Dårlig etterlevelse av medikamentelle- og ikke medikamentelle tiltak identifiseres som vanlig svikt i egenomsorgen hos disse pasientene. Med stadig økende alder i befolkningen, stilles det krav til at pasienter tar større ansvar for egen helse. For å få til dette trenger de profesjonell helseveiledning, eksempelvis motiverende intervju. Metode: Denne bacheloroppgaven er en generell litteraturstudie som omhandler samling av allerede eksisterende kunnskap. I denne oppgaven er resultater og diskusjonsdelen fra fem ulike forskningsartikler, samt teori fra blant annet sykepleiefaglige pensumbøker og nettsider, benyttet til å besvare oppgavens problemstilling. Det er utført søk i Cinahl og Medline med søkeordene «Heart failure» AND «motivational interviewing» AND «self care». AND ble brukt for å kombinere søkeordene. Resultat: MI øker egenomsorgen hos pasienter med kronisk hjertesvikt i større grad enn vanlig undervisning. Elementer i MI som empati, refleksiv lytting, positiv selvsnakk og humor, identifiseres som gode tilnærminger for pasientgruppen. Tilpasset informasjon bidrar til å øke pasientenes helsekompetanse, og evne til å gjennomføre anbefalte tiltak. Diskusjon: Faglitteratur og forskningsartikler er benyttet til å se ulike faglige perspektiver i lys av hverandre. Egenomsorg scorer lavt i internasjonale studier, men motiverende intervju forbedret egenomsorgen til pasientgruppen i alle studiene. Likevel trekkes det frem at det kreves mer forskning på området, dette forklares blant annet med stort frafall av deltakere, manglende opplæring av intervensjonistene, samt behov for å forske på den langsiktige effekten av MI for denne pasientgruppen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectHjertesvikten_US
dc.subjectMotiverende samtaleen_US
dc.titleMotiverende intervju som tiltak for å forbedre egenomsorgen hos personer med kronisk hjertesvikten_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record