• Frivillighet eller tvang – sykepleie i grenseland 

      Døvik, Hilde Torp (Bachelor thesis, 2016-10-20)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge ulovhjemlet bruk av tvang i samhandling med mennesker med demens? Metode Denne bacheloroppgaven er basert på en litteraturstudie. Det er anvendt pensumlitteratur ...