• Selvskading, smertens språk 

      Oskasin, Camilla (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier fremme håp om bedring i den akutte fasen hos unge jenter som gjør selvskade? Teoretisk perspektiv I teorikapittelets første del presenteres fenomenet selvskading, hva det er, ...