• Ammehistorien: Kjernen i ammeveiledningen 

      Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
      Innledning: I tråd med WHO anbefaler norske myndigheter at barn fullammes de første seks månedene. De fleste norske kvinner begynner å amme, men mange slutter før de hadde planlagt. Samtidig er det en negativ trend på ...