• Barn & medicinska procedurer 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Inledning: Tema för uppgiften är barn och medicinska procedurer. Många barn upplever medicinska procedurer som smärtfulla och skrämmande i samband med ett sjukhusuppehåll. Detta kan bidra till utveckling av negativa känslor ...
  • Hvilke sykepleietiltak kan øke mestring hos KOLS-pasienter med angst og depresjon? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: I denne delen av oppgaven presenteres bakgrunn for valg av tema og sykepleiefaglig relevans for vår problemstilling. Deretter vil vi avgrense og presisere problemstillingen, samt presentere målgruppe og kontekst. ...
  • Kognitiv atferdsterapi ved sosial angst 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren ved hjelp av kognitiv atferdsterapi bidra til lindring hos brukere med sosial angst? Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legger grunnlag for å besvare problemstillingen ...
  • Kols og angst 

   Bussesund, Silje Marie Didriksen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til å redusere angst hos hjemmeboende med kols? Teoretisk perspektiv: I denne delen av oppgaven presenteres målgruppen og hva kols og angst er. Det sykepleiefaglige ...
  • KOLS og Angst: hvordan kan sykepleier bidra til å redusere opplevelsen av angst og utrygghet hos pasienter med KOLS? 

   Harsheim, Ingerid Olsen (Bachelor thesis, 2016-10-20)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere opplevelsen av angst og utrygghet hos pasienter med KOLS? Metode Litteraturstudie der det er benyttet pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, fag- og ...
  • Når leken er god, er allting godt 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: 90% av barn som legges inn på sykehus forteller at de har opplevd minst én skremmende hendelse i forbindelse med oppholdet. Barn uttrykker at nåler og sprøyter er det de syns er verst, og de har ofte begrenset ...
  • Sykepleie til angstpregede KOLS-pasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Temaet for oppgaven omhandler sykepleiers rolle og sykepleiens funksjon i forbindelse med angstproblematikk hos KOLS-pasienter. I den norske befolkningen over 40 år lever 6-7 prosent med KOLS. Angst i forbindelse ...